พรเทพ แซ่เตีย – เจมส์


วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาษา

ไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศ
  • Certified Crossfit level 1
  • Certified Personal Trainer
  • CSCS participant
ผู้เชี่ยวชาญ
  • Personal Trainer (corporate) 2017 – ปัจจุบัน
  • โค้ช Olympic weightlifting และ Crossfit ประจำ Iron Hive Gym 2020 – ปัจจุบัน

หลักสูตรที่สอน
Olympic Weightlifting Seminar คลิกดูรายละเอียด