พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

หลักสูตรที่สอน
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Level 2 คลิกดูรายละเอียด
FTI Fundamentals of Kettlebells Level 1 คลิกดูรายละเอียด