พาสัน โรจนวัฒน์ – เฟี๊ยต


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ
ผู้เชี่ยวชาญ

Kettlebell Training


หลักสูตรที่สอน
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Level 2 คลิกดูรายละเอียด
FTI Fundamentals of Kettlebells Level 1 คลิกดูรายละเอียด