ใบสมัครวิทยากรนำเสนอหัวข้อในงานประชุม


ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกวิทยากรนำเสนอหัวข้อในงานประชุม AFC 2023+ หรือ AFC Presenter เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ภายหลังจากวันนี้จะไม่สามารถทำการสมัครได้ และจะพิจารณาหรือยอมรับเฉพาะการสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

คุณสมบัติของวิทยากรที่เรากำลังตามหา

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแห่งเอเชีย (ASIA FITNESS CONFERENCE: AFC) มีภารกิจหลักเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการอบรมผ่านองค์ความรู้ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่าย การสร้างชุมชนสำหรับมืออาชีพในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านกีฬาและการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชากรทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

AFC 2023+ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด INCLUDE, INSPIRE, IGNITE: Breaking Boundaries Together กับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง (INCLUDE), เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (INSPIRE) และเพื่อลงมือทำ (IGNITE) ที่มุ่งเน้นการเปิดประสบการณ์รูปแบบพลัสไปพร้อม ๆ กันอย่างไร้ขีดจำกัด (Breaking Boundaries Together) โดยในปีนี้จะมีความพิเศษ หรือมีความพลัส ( + ) มากกว่าปีที่ผ่านมา คือ การเพิ่มหัวข้อความรู้ในภาคภาษาไทยที่มากขึ้น โดยวิทยากรคนไทยที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมคนไทยโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานมี 3 ประการ

  1.      เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส และกลุ่มที่สนับสนุนพวกเขา ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และอื่นๆ
  2.      เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันในการฝึกสอนและการออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยเน้นการใช้แนวทางเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากกว่าแนวทางการสอนแบบดั้งเดิมที่มักเคยใช้กัน
  3.      เพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและแบ่งปันกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าทั้งในด้านการทำงานของร่างกาย สุขภาพ และสมรรถภาพที่ดีที่สุด

เป้าหมายของงานประชุม AFC คือการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสามัคคีเพื่อแบ่งปันแนวทางในการดูแลลูกค้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าป้องกันและฟื้นฟูจากโรคและการบาดเจ็บต่างๆได้ ในการจัดงานประชุมปีนี้จะมีหัวข้อทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้นท่านสามารถเลือกสมัครการนำเสนอในภาษาดังกล่าวได้

เรายินดีที่จะต้อนรับวิทยกรทุกท่าน

เรายินดีรับใบสมัครวิทยากรจากทั้งบุคคลและบริษัทที่ต้องการแบ่งปันการศึกษาเพื่อประโยชน์ของผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสที่ทำงานกับประชาชนทั่วไป ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และนักกีฬา เราขอเชิญให้ท่านส่งใบสมัครด้วยหัวข้อที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานปี 2023 ของเราที่ระบุไว้ข้างต้น

หัวข้อการนำเสนอสามารถทำได้ใน 3 หมวดหมู่

        การออกกำลังกาย เป็นหัวข้อการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที
        เวิร์กชอป เป็นหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีทั้งการบรรยาย สาธิต และผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามโดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ประโยชน์ ฯลฯ
        การบรรยาย เป็นหัวข้อการบรรยาย

หัวข้อการนำเสนอที่ต้องการให้มี

  •      มีเนื้อหาหรือใจความสำคัญที่นำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มผู้เข้าร่วมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติ
  •      ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ฟิตเนส และกีฬาในภูมิภาคเอเชีย
  •      สอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานประชุม AFC 2023+
  •      ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ผ่านมุมมองที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
  •      เพิ่มพูนระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านสุขภาพ ฟิตเนส หรือการกีฬาที่ส่งเสริมแนวความคิดเชิงก้าวหน้าในการสร้างเทรนด์และงานวิจัยใหม่ๆ
  •      มีการโต้ตอบ ผสมผสานทฤษฎีในหัวข้อที่เป็นการประชุมเวิร์กชอป

กรุณา คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกและส่งใบสมัครของท่านผ่านระบบออนไลน์