หลักสูตร

การศึกษาต่อเนื่อง

CONTINUING EDUCATION COURSE CATEGORY PAGE: DEVELOP YOUR CAREER WHILE EARNING VALUABLE CONTINUING EDUCATION CREDITS พัฒนาอาชีพของคุณเข้าสู่รูปแบบการสอนคลาสออกกำลังกาย โดยการมีทักษะที่ดีในการออกแบบ นำไปใช้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน เรียนรู้การออกแบบท่าเต้นหรือท่าฝึกในคลาส เคลื่อนไหวตามจังหวะของดนตรี และเรียนรู้วิธีการกำกับท่าอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรระยะสั้น
Mind Body with Props
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส ไทย
12 ชม.
ราคา8,910.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส (Introduction to Anatomy for Pilates) หลักสูตร 12 ชั่วโมงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อในระหว่างการออกกำลังกายรูปแบบพิลาทิสได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ รวมถึงหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในระหว่างการออกกำลังกายโดยเฉพาะในขณะที่เล่นพิลาทิส นอกจากเนื้อหาภาคทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถจินตนาการได้ว่าระบบกล้ามเนื้อมัดใดบ้างจะถูกใช้ในขณะที่เล่นพิลาทิส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,910.-

Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual) ไทย
18 ชม.
ราคา17,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 18,900.-
ราคาเริ่มต้น 17,010.-

Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
Balanced Body® นำหลักความถูกต้องและการเคลื่อนไหวของพิลาทิสรวมเข้าการฝึกด้วย Bodhi Suspension System® โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการเพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนและความยืดหยุ่นของร่างกาย Bodhi Suspension System® มีจุดแขวนทั้งหมด 4 จุด เพื่อเพิ่มการฝึกความมั่นคงของร่างกายและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายทั้งยังสร้างความหลากหลายในท่าฝึก เรียนรู้ท่าฝึกที่สำคัญและการจัดเรียงลำดับท่าอย่างเหมาะสม หลักสูตร 2 วันนี้จะให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรูปแบบการสอน ตั้งแต่การสอนแบบกลุ่มเล็ก เซอร์กิตเทรนนิ่ง และการสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

Arc Pilates Instructor Training ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
เพิ่มความท้าทายและความหลากหลายให้กับการสอนแมตพิลาทิส ด้วยอุปกรณ์ Pilates Arc เพื่อเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและต่อยอดการฝึกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

CoreAlign Instructor Training I ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Bodhi Suspension Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

CoreAlign Instructor Training II ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Mat and Ball Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้การใช้ลูกบอลเล็กในการเพิ่มความท้าทาย ความสนใจ และความสนุกสนานคลาสแมตพิลาทิส ลูกบอลสามารถเพิ่มการรับรู้ตำแหน่งและท่าทางของร่างกาย เพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและความมั่นคงของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาย่อมเยาในการเพิ่มความหลาหลายให้กับคลาสของคุณ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Bands Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
ยางยืดมีความคล้ายคลึงกับสปริงที่ใช้ใน Apparatus ต่างๆ การผสมผสานยางยืดในคลาสแมตพิลาทิสช่วยเพิ่มการทำงานของร่างกายส่วนบนและล่าง เพิ่มแรงต้านในคลาสแมตปกติ และเป็นการแนะนำเทคนิคของ Reformer ให้กับผู้เรียนของคุณด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Ring Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
Ring เป็นการคิดค้นของ Joseph Pilates เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับคลาสแมตพิลาทิส เรียนหลักการใช้งาน การจัดลำดับท่าฝึก และการสร้างความสนุกสนานด้วยอุปกรณ์นี้n
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Roller Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
โฟมโรลเลอร์ ขนาด 6 นิ้ว ช่วยเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและการสร้างความมั่นคงในการฝึก และยังเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการทำ Myofascial release และการนวดด้วยตัวเองอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

MOTR Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
MOTR® เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสอนลูกค้าที่ไหนก็ได้ โดยยังเน้นหลักการท่าทางของร่างกาย การทรงตัว การทำงานของแกนกลางลำตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของลูกค้าตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงนักกีฬา เรียนรู้ท่าฝึก การเรียงลำดับท่า และการโปรแกรมการฝึกสำหรับการสอนส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้การนำหลักการเคลื่อนไหวของ Balanced Body® การฝึกระบบหัวใจ และการทรงตัวและท่ายืดกล้ามเนื้อบนโฟมโรลเลอร์มาใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

MOTR Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

Movement Principles ไทย
18 ชม.
ราคา14,580.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมงกับการเรียนรู้กลไก และหลักการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราทั้ง 5 ส่วนอย่างถูกวิธี ได้แก่ Whole Body Movement Trunk Integration Lower Body Training Upper Body Training Mobility and Restoration หลักสูตร Balanced Body Movement Principles (18 ชั่วโมง) หลักสูตรความรู้พื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเรียน Mat Pilates Instructor ที่เรียนรู้ถึงหลักการในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อทบทวนและสร้างภาพจำในแต่ละส่วนของร่างกาย ภายใต้การกำกับดูแลจากครูบอมและครูตวง มาสเตอร์พิลาทิสประจำสถาบันฟิตตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสถาบันบาลานส์ บอดี้ #BalancedBody 1 ในสถาบันอบรมพิลาทิสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 16,200.-
ราคาเริ่มต้น 14,580.-

Functional and Resistance Training Approaches
Coaching Cues for 7 Fundamental Movements ไทย
6 ชม.
ราคา4,410.-
หลักสูตรภาษาไทย
คอร์สสอนการใช้ Cue เพื่อสอนลูกค้าออกกำลังกายให้ถูกต้องและปลอดภัย ทั้ง 7 ท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Fundamental Movement) คอร์สนี้จะนำเสนอความสำคัญและจำเป็นของการ Coaching ให้มีประสิทธิภาพออกแบบมาเพื่อสอนให้โค้ช เทรนเนอร์ทุกคนสามารถใช้ “Cue” ไปใช้เพื่อการสอนในรูปแบบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับการ Coaching ของเราให้ดีขึ้น สิ่งที่คุณจะได้เรียนใน Workshop นี้ ● Cues คืออะไร สำคัญอย่างไร ● Cues ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างไร ● Cues แบบไหนควรใช้ตอนไหน อย่างไร ● ตัวอย่างการใช้ Cues ทั้ง 7 ท่า  How to cue squat How to cue hinge How to cue lunge How to cue row How to cue chest press How to cue pull down How to cue overhead press ● การให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ ● Case Study
คุณสมบัติ
18 years old and above
18 years old and above
Minimum 1 year of training experience
Minimum 1 year of training experience
Prepare 1 exercise clip for each fundamental movement before attending the workshop i.e. How to cue squat, hinge, lunge, row, chest press, pull down and overhead press.
Prepare 1 exercise clip for each fundamental movement before attending the workshop i.e. How to cue squat, hinge, lunge, row, chest press, pull down and overhead press.
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 4,410.-

 Programming for Strength and Hypertrophy ไทย/อังกฤษ
5 ชม.
ราคา6,165.-
หลักสูตรภาษาไทย/อังกฤษ
หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (Programming for Strength and Hypertrophy) เป็นคอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ (Maximum Strength and Hypertrophy) โดยอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์รวมถึงงานวิจัยเพื่อให้ผู้ฝึกมีสมรรถภาพสูงสุด  คุณจะได้เรียนรู้หลักการดีไซน์โปรแกรมที่เหมาะสมต่อเป้าหมาย, ประสบการณ์ของผู้ฝึกรวมถึง Periodization, Progressive Overload, Exercise Selection เป็นต้น  คอร์สนี้ยังพูดถึงเรื่องของการกำหนด Frequency, Volume, Intensity และระยะเวลาพัก  ที่เหมาะสมต่อแต่ละเป้าหมายอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 years old and above
18 years old and above
ระยะเวลา
5 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,850.-
ราคาเริ่มต้น 6,165.-

Metafit Coach Training ไทย
6 ชม.
ราคา8,370.-
หลักสูตรภาษาไทย
Metafit Training คือ การนำเอา High Intensity Interval Training มาออกแบบเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการนำไปสอนโดย ที่ผสมผสานกันระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนักและการออกกำลังกายเบา ๆ สลับกันไป โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ใช้แค่น้ำหนักตัว หรือ Body weight training เท่านั้น ตลอดระยะเวลา 30 นาที แบบ Non-Stop โปรแกรมนี้จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ได้ร็วขึ้น หรือ ไปถึงเป้าหมายการออกกำลังกายได้ไวกว่าเดิม – Boost Metabolism and Burn FAT – Get Fitter faster – Safe time – Build muscle เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย – Mobilisation, Activation and dynamic warm ups – Metabolic effects and Fat burning. Busting the myths/ Core not Abs – Interval and Tabata techniques – Bodyweight training progressions/ regressions – Teaching the Metafit 30 minute workout. – Media/ Downloads/ Marketing ชมตัวอย่างคลาส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,300.-
ราคาเริ่มต้น 8,370.-

Fit® Advanced Muscle and Strength Development ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดและมวลของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของลูกค้าโดยทั่วไป หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานที่ดีในการฝึกสอนส่วนบุคคล เพื่อคุณเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง พละกำลัง และความทนทาน    
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Barbell Basic Workshop ไทย
3 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาไทย
กิจกรรมเวิร์คช๊อป Barbell Basic ออกแบบหลักสูตรโดย Thai Powerlifting Federations (TPF)  มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และ ทักษะพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์บาร์เบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานการจับบาร์เบลที่ถูกต้อง  ปลอดภัยและสามารถถ่ายทอดได้ การเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติจากท่าบังคับทั้ง 4 ท่า ซึ่งเป็นท่าเล่นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่น โดยจะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะการจับบาร์เบลได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นใจ หลักสูตร Barbell Basic (3 ชั่วโมง ) ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้ 1. What is a barbell? How many types are there? 2. Benefit of barbell training. 3. Basic biomechanics. Gravity.  Center of gravity. Levers. Torque. 4. Core muscle. 5. Warm up. FRAMP up. 6. Basic exercises Squat. Bench press. Deadlift. Overhead press.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Fit® Functional Fusion ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้เริ่มต้นจากการทบทวนคำจำกัดความ ประโยชน์ และลักษณะของการฝึกแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง ในการปฏิบัติจะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์อย่างน้อย 5 ชนิดขึ้นไป ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด และความเหมาะสมในการนำไปใช้ในสถานการณ์และลูกค้าแต่ละกลุ่ม เรียนรู้ท่าออกกำลังกายมากกว่า 60 ท่า รวมทั้งประโยชน์ กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำงาน และการเคลื่อนไหว และวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาความก้าวหน้าอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Passive Stretching Workshop for Runners ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Passive Stretching Workshop for Runners จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรต่อยอดการยืดเหยียดขั้นพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้หลักการและเทคนิคเฉพาะทางในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับนักวิ่งและนักกีฬาทุกๆ ประเภท เทคนิคของการทำ Dynamic Warm Up ก่อนการออกกำลังกาย เทคนิคในการจัดเรียงลำดับท่าที่ใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Routine ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบบ Total Body ในขณะที่ผู้ฝึกยังคงสวมใส่รองเท้า Routine ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบบ Total Body เต็มรูปแบบ(บนเสื่อออกกำลังกาย) อาการเจ็บตึงกล้ามเนื้อที่มักจะพบได้บ่อยๆ จากการออกกำลังกาย กับการใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ มาเพื่อช่วยป้องกัน, บรรเทา และฟื้นฟู อาการบาดเจ็บต่างๆ ที่เกิดจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย Experienced Educator: คุณครูจิมมี่ – ยุทธนา  พลเจริญ, มาสเตอร์โยคะประสบการณ์กว่า 20 ปี ควบคู่กับการวิ่งอัลตร้าเทรลและอัลตร้ามาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบจนเป็นงานอดิเรกที่ทำเป็นเป็นประจำจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นบันทึกประสบการณ์การวิ่ง อาทิเช่น ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นโค้ชวิ่ง Running Coach Certification Course จากโค้ช Ranell Hobson จาก Academy of Sport Speed (ASSA), ออสเตรเลีย นักกีฬากรีฑา ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ นักกีฬากรีฑา ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมอื่น ๆ อีกมากมาย  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Early bird rate

Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Partner Stretching จำนวน 3 ชั่วโมง ออกแบบมาเพื่อ Fitness Professionals ทุกสายงานที่ต้องการเรียนรู้หลักการขั้นพื้นฐาน และ เทคนิคต่างๆ ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบองค์รวมครบทั่วทุกส่วนของร่างกาย โดยการมีผู้ออกกำลังกายร่วม หรือ Partner มาช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎีและการนำไปสู่ภาคปฏิบัติพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงโดยครูจิมมี่ – ยุทธนา  พลเจริญ, มาสเตอร์โยคะแถวหน้าของไทยและผู้อำนวยการหลักสูตรครูสอนโยคะประจำสถาบัน FIT Thailand หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์และเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ หรือครูฝึก Personal Trainer ที่จะนำไปปรับใช้ในการแนะนำผู้ฝึกที่เราต้องดูแล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Early bird rate

หลักการใช้อุปกรณ์การฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมแกนกลางลำตัว (Core Coach Training) ไทย
6 ชม.
ราคา8,200.-
หลักสูตรภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อแนะนำการใช้อุปกรณ์ในการฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ CoreCoach ในการออกกำลังกายและป้อนกลับข้อมูลการฝึกความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ฝึกใช้กับกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว สิ่งที่ท่านจะได้รับในคอร์สนี้ อุปกรณ์ CoreCoach เอกสารประกอบการสอน ประกาศนียบัตร พร้อมฟรีอุปกรณ์ 1 ชุด มูลค่า 3,500 บาท
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,200.-
ราคาเริ่มต้น 8,200.-


Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance) ไทย
8 ชม.
ราคา7,110.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Performance หรือ FMT Performance จะมุ่งเน้นไปในลักษณะเฉพาะทางมากกว่าหลักสูตร FMT Basic โดยผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร FMT Performance นั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร FMT Basic มาก่อนเนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มากขึ้น การใช้เทปตาม myofascial pathways เน้นด้าน movement therapy และ performance enhancement. วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Performance 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประยุกต์ใช้การใช้เทปกับกรณีศึกษาตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) เพื่อกระตุ้นให้เกิด Functional Movement 2. การใช้เทปโดยมีการอ้างอิงการใช้หลักฐานทางวิชาการ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและใช้หลักการของเทปมาแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี (ออนไลน์) 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Performance 1. ทบทวนการใช้เทปจากหลักสูตร FMT Basic 2. การติดเทปเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว 3. การประยุกต์ใช้เทปทางการกีฬา 4. การประยุกต์ใช้เทปร่วมกับการออกกําลังกาย 5. การประยุกต์ใช้ back chain taping 6. การประยุกต์ใช้ front chain taping 7. การประยุกต์ใช้ lateral chain taping 8. การประยุกต์ใช้ functional chain taping 9. การประยุกต์ใช้ helical chains taping 10. การประเมินและการวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,110.-

Golf Fitness Workshop ไทย
14 ชม.
ราคา7,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2 วันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจถึงพื้นฐานของการเทรนร่างกายสำหรับนักกีฬากอล์ฟโดยเฉพาะ การเล่นกีฬากอล์ฟให้อยู่ในระดับ “ดี” ได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะหลายอย่าง เช่น เทคนิควงสวิง การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจ และการวางแผนการเล่น เนื่องจาก เราใช้ร่างกายในการเหวี่ยงไม้กอล์ฟความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับวงสวิงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่นกอล์ฟให้ดีเช่นกัน คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสกับการแก้ไขเทคนิคหรือการฝึกจิตใจมากกว่าการแก้ไขข้อจำกัดของร่างกายในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้การฝึกร่างกายมักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วหลายคนยังมีความคิดที่ว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วงสวิงเสียและเล่นกอล์ฟได้แย่ลง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้าเราไปดูนักกอล์ฟระดับโลกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการสร้างความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมนักกอล์ฟมืออาชีพแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่โปรแกรมการเทรนร่างกายที่ดีจะช่วยให้นักกอล์ฟเหล่านั้นตีได้ไกลขึ้นและมีความสม่ำเสมอสูงขึ้นแต่ยังสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำวงสวิงซ้ำๆเป็นเวลานานหลายปีได้อีกด้วย กิจกรรมเวิร์คชอฟกอล์ฟฟิตเนส เป็นกิจกรรมในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการประเมินความสามารถของนักกอล์ฟรวมถึงการออกแบบโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นให้ดีขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นโดยปราศจากอาการบาดเจ็บ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและกรอบความคิดของเทรนเนอร์ระดับโลกรวมถึงแนวทางในการออกแบบโปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเทรนร่างกายให้กับนักกอล์ฟเป็นเวลา 2 วันผ่านการอภิปรายและกิจกรรมต่างๆและเมื่อเรียนจบแล้วคุณก็จะมีทักษะในการออกแบบและนำโปรแกรมการเทรนร่างกายเพื่อใช้กับตัวคุณเองหรือนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าที่เล่นกอล์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ • คุณจะได้เรียนรู้การประเมิน Movement ที่จำเป็นในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ • คุณจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้าง Mobility & Stability เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของร่างกาย • คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทดสอบและเทรน Strength & Power ให้กับนักกอล์ฟเพื่อสร้างวงสวิงที่ทรงพลัง • คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบโปรแกรมการเทรนร่างกายสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
14 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,300.-
ราคาเริ่มต้น 7,470.-


Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic) ไทย
8 ชม.
ราคา7,110.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Basic หรือ FMT Basic จะประกอบไปด้วยทฤษฏีและหลักการใช้เทปเบื้องต้นสําหรับการฟื้นฟู อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทาง การใช้เทปเพื่อลดบวมและการใช้เทปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Basic 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการการใช้เทปตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจผลทางสรีระวิทยาของการใช้เทป 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการ functional taping และวิธีการใช้เทปเพื่อการบําบัดรักษา การลดบวม การลดอาการปวด การจัดท่าทางและการทรงท่า การออกกําลังเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว โดยใช้เทปเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทปตามหลักการต่างๆ 4. การใช้เทปตามโมเดล “taping movements, not muscles.” ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Basic 1. ทฤษฎีของการใช้เทป kinesiology taping 2. การใช้เทปลดปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 3. การใช้เทปเพื่อลดบวม 4. การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทางและการทรงท่า 5. การใช้เทปในหญิงตั้งครรภ์ 6. การใช้เทปเพื่อลดผังผืดแผลเป็น  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,110.-

Functional Movement Training Series (Basics and Performance) ไทย
16 ชม.
ราคา9,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Basic เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการการใช้เทปตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจผลทางสรีระวิทยาของการใช้เทป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการ functional taping และวิธีการใช้เทปเพื่อการบําบัดรักษา การลดบวม การลดอาการปวด การจัดท่าทางและการทรงท่า การออกกําลังเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว โดยใช้เทปเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทปตามหลักการต่างๆ การใช้เทปตามโมเดล “taping movements, not muscles.” ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Basic ทฤษฎีของการใช้เทป kinesiology taping การใช้เทปลดปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การใช้เทปเพื่อลดบวม การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทางและการทรงท่า การใช้เทปในหญิงตั้งครรภ์ การใช้เทปเพื่อลดผังผืดแผลเป็น วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Performance เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประยุกต์ใช้การใช้เทปกับกรณีศึกษาตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) เพื่อกระตุ้นให้เกิด Functional Movement การใช้เทปโดยมีการอ้างอิงการใช้หลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและใช้หลักการของเทปมาแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหว ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Performance ทบทวนการใช้เทปจากหลักสูตร FMT Basic การติดเทปเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้เทปทางการกีฬา การประยุกต์ใช้เทปร่วมกับการออกกําลังกาย การประยุกต์ใช้ back chain taping การประยุกต์ใช้ front chain taping การประยุกต์ใช้ lateral chain taping การประยุกต์ใช้ functional chain taping การประยุกต์ใช้ helical chains taping การประเมินและการวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 15,000.-
ราคาเริ่มต้น 9,900.-

Special Price

TWIST Functional Training 101 ไทย
12 ชม.
ราคา8,550.-
หลักสูตรภาษาไทย
FUNCTIONAL TRAINING คือ การฝึกเพื่อเน้นการนำไปใช้งานนั้นช่วยพัฒนาเรื่องความแข็งแรง ความมั่นคง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความอึด และความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ และเล่นกีฬา รูปแบบการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำกันทุกวันก็เช่น เดิน-ก้าว ยก ดัน ดึง พับ หมุน เป็นต้น หลักสูตร 2 วันนี้จะนำคุณไปสู่องค์ประกอบทั้ง 4 ของการเคลื่อนไหว (Movement)  แกนกลางลำตัว (Core) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength และการทรงตัว (Balance) คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของแต่ละองค์ประกอบ ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีทั้งความยากและง่าย เพื่อนำไปใช้กับลูกค้าทุกกลุ่มอายุ ระดับความสามารถ และกีฬาที่เล่นอยู่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬาผ่านการสร้างความเป็นนักกีฬา และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกกลุ่มอายุและความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,500.-
ราคาเริ่มต้น 8,550.-

Special Price

Functional and Resistance Training Tools
BOSU® Advanced Programming Strategies ไทย
6 ชม.
ราคา4,545.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณพร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์การเขียนโปรแกรมBOSU และเพิ่มมูลค่าของคุณในฐานะมืออาชีพด้านการออกกำลังกายของคุณรึไม่ เรียนรู้การออกกำลังกายที่มีประสิทธ์ภาพและน่าตื่นเต้นด้วยTemplates ที่ไม่ซ้ำกัน3แบบที่จะเพิ่มประสิทธ์ภาพให้กับคราสและการฝึกซ้อมของคุณ สัมผัสประสบการณ์การออกกำลังกายทักษะและการเรียงลำดับใหม่ๆ การจัดรูปแบบ การฝึกและการค้นพบเทคนิคการฝึกสอนที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายแต่ละประเภท เตรียมพร้อมที่จะรับการท้าทายด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและเดินอกไปพร้อมมุมมองใหม่ๆ ในการออกกำลังกายของ BOSU และแนวความคิดใหม่ๆ ที่คุณสามารถใช้ในเช้าวันจันทร์! หลังจากจบหลักสูตรนี้ ทุกคนจะสามรถ: * อธิบายถึงประโยชน์ของการออกแบบโปรแกรมที่ดีและวิธีจัดการรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมเฉพาะแสดงให้เห็นถึงลำดับการเขียนโปรแกรมสไตล์กล่องเครื่องมือ(Toolbox) ด้วยการดัดแปลงและแปรผันอย่างน้อย5ทักษะพื้นฐานสไตล์(Style)สาธิตและอธิบายตัวเลือกการเรียงลำดับและกำหนดเวลา2แบบที่สามารถใช้ในการจัดรูปบบการเคลื่อนไหนในการออกกำลังกายสอนคอมเพล็กซ์(Complex)การเขียนโปรแกรมสไตล์ฟิวชั่น(Fusion) 2รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่หลายทิศทางและหลายส่วนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการออกแบบโปรแกรมแต่ละรูปแบบ  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,050.-
ราคาเริ่มต้น 4,545.-

BOSU® Next Generation Balance Training ไทย
4 ชม.
ราคา4,545.-
หลักสูตรภาษาไทย
การฝึกบน BOSU ที่มากกว่าแค่การฝึกบาลานซ์ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทฤษฎีและศาสตร์เกี่ยวกับการฝึกระบบประสาทสั่งการ และนำไปปรับใช้กับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมายและสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะเพิ่มเทคนิคการเคลื่อนไหวและสร้างสรรค์การออกกำลังกายที่น่าตื่นเต้นไปกับ BOSU ด้วยการใช้ exercise library ของทาง BOSU คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นทั้งหมดในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายและสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมการฝึกสอนหรือในคลาสได้ทุกระดับของลูกค้า ใช้ความสารพัดประโยชน์ของ BOSU ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีสู่การฝึกในรูปแบบใหม่และทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างมากยิ่งขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับ * สามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ โดยเน้นถึงส่วนของ balance, coordination, reactivity, gait, agility และ proprioceptive * อธิบายวิธีการใหม่ของการใช้ BOSU ในการจัดรูปแบบการฝึกและสามารถทำให้เกิดความหลากหลายในแต่ละท่าของการออกกำลังกายได้ * สาธิตการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และทักษะที่แตกต่างกันได้ * ฝึกสอนท่าทั้งหมดที่มีใน BOSU library ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มหรือลดความยากง่ายในท่าอออกกำลัง  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,050.-
ราคาเริ่มต้น 4,545.-

BOSU® Mindful Movement and Mobility ไทย
6 ชม.
ราคา4,545.-
หลักสูตรภาษาไทย
เป็นการฝึกจากน้ำหนักตัวโดยการเรียนรู้ไปถึงมิติของการเคลื่อนไหวที่มีหลายทิศทางเพื่อจะทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย ใช้ประโยชน์จากความเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของ BOSU และหลักการการฝึกของเส้นใยกล้ามเนื้อ เรียนรู้การเคลื่อนไหวหลายๆส่วนเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวม ความมั่นคงและความเคลื่อนไหวโดยพัฒนาในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความไม่เท่ากันในความมั่นคงและความเคลื่อนไหวของร่างกาย เราจะสามารถรับรู้และจัดท่าทางการออกกำลังกายให้ถูกต้องโดยดูจากการทำงานโดยรวมของลำตัว หัวไหล่และสะโพก ฝึกเทคนิคการการหายใจเพื่อทำให้การใช้กล้ามเนื้อแกนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของท่าออกกำลังกายในทุกๆท่าให้ดียิ่งขึ้นไป หลังจากจบคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับ : * อธิบายลักษณะการฝึกแบบ mindful movement หรือการฝึกที่คำนึงถึงท่าทางอย่างตั้งใจ และกระบวนการเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของท่าฝึกออกกำลังกาย * อธิบาย, แสดงท่าทางของความมั่นคงและการเคลื่อนไหวที่ไม่เท่ากันของ 2 ด้านของร่างกาย และสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม * เข้าใจการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อและระบบการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อ * สาธิตท่าออกกำลังกายให้ง่ายลงและยากขึ้น หรือสามารถแยกท่าออกกำลังกายจากท่าที่มีความซับซ้อนมาสอนทีละท่าให้เกิดความเข้าใจได้ * สอนท่าออกกำลังกายที่หลากหลายโดยอธิบายเกี่ยวกับการหายใจและให้ลำดับการสอนที่เป็นลักษณะของ mindful movement ได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,050.-
ราคาเริ่มต้น 4,545.-

FTI Advanced Concepts of Kettlebells Level 2 ไทย
8 ชม.
ราคา7,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Advanced Kettlebells นี้ เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกขั้นพื้นฐานในระดับที่ 1 ซึ่งจะมีท่าฝึกที่มากขึ้น และทำให้คุณเป็นเชี่ยวชาญในการฝึกกับ Kettlebell ท่าฝึกเหล่านี้มีความท้าทาย สนุก และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสอนของคุณได้มากขึ้น
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,300.-
ราคาเริ่มต้น 7,470.-

FTI Fundamentals of Kettlebells Level 1 ไทย
8 ชม.
ราคา7,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้การสอนการออกกำลังกายกับ Kettlebell ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และความหลากหลายของท่าฝึก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการออกกำลังกายให้กับลูกค้าของคุณ Kettlebell เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับลูกค้าได้ทุกระดับความสามารถ และใช้ฝึกเสริมสร้างความแข็งแรง พละกำลัง และความพร้อมในการเคลื่อนไหวได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,300.-
ราคาเริ่มต้น 7,470.-

Surge® Hydro Performance Training ไทย
4 ชม.
ราคา4,320.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,800.-
ราคาเริ่มต้น 4,320.-

Surge® Hydro Program Design ไทย
4 ชม.
ราคา4,320.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,800.-
ราคาเริ่มต้น 4,320.-

MetaPWR Coach Training ไทย/อังกฤษ
9 ชม.
ราคา8,370.-
หลักสูตรภาษาไทย/อังกฤษ
MetaPWR เป็นคลาสออกกำลังกายของ Metafit™ ที่ยังคงยึดการรูปแบบ HIIT แต่มาในรูปแบบพาวเวอร์เซอร์กิตในระยะเวลา 30 นาที โดยเสริมอุปกรณ์การฝึก 4 ชนิด ชนิดด้วยกัน อาทิเช่น Battling Rope, Kettlebell, Power Bags และ Wall Balls หรือ Medicine Ball ที่หลาย ๆ คนรู้จัก โปรแกรมการออกกำลังกายรูปแบบ MetaPWR™  จะมุ่งเน้นการฝึกกล้ามเนื้อบวกกับเพิ่มการอัตราเผาผลาญ รูปแบบโปรแกรมจึงมีความหนักกว่า มันส์กว่า สนุกกว่า และเข้มข้นกว่าปกติ ดังนั้น จะเหมาะและตอบโจทย์ลูกเทรนหรือคนที่ชอบความท้ายทาย
ระยะเวลา
9 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,300.-
ราคาเริ่มต้น 8,370.-

ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

Surge® Hydro Training System ไทย
4 ชม.
ราคา4,320.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,800.-
ราคาเริ่มต้น 4,320.-

Olympic Weightlifting Seminar ไทย
12 ชม.
ราคา8,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
กีฬายกน้ำหนัก หรือ Olympic Weightlifting จะมีไว้เพื่อฝึก Power, Coordination เหมาะสำหรับนักกีฬา หรือผู้ที่สนใจใน Phase ของ Performance โดยจะมีท่าในการฝึกอยู่ 2 ท่าหลัก ก็คือท่า Snatch และท่า Clean and Jerk ซึ่ง Part ที่สำคัญสุดในการฝึกเริ่มต้น ก็คือ Mobility และเทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราฝึกได้อย่างปลอดภัย แล้วก็มั่นใจในการเพิ่มน้ำหนัก เนื้อหาหลักๆ สำหรับคอร์สนี้ก็จะมีของการใช้กล้ามเนื้อใน Sequence ต่างๆของการยกในท่า Olympic Weightlifting ลำดับการฝึก, การโฟกัสตั้งแต่ท่าง่ายไปหาท่ายาก และที่สำคัญเรื่องหลักความปลอดภัยในการฝึกว่าฝึกอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บในขณะฝึก เมื่อจบการอบรมคุณจะสามารถ เข้าใจพื้นฐานและหลักการของท่า Olympic Weightlifting ฝึกปฏิบัติท่า Olympic Weightlifting ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย หลักสูตรคลอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ Foundations Snatch Teaching Progression Clean Teaching Progression Jerk Teaching Progression Assistance Exercises Weightlifting Mobility Assessment Program Design Weightlifting Equipment  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,010.-

Early Bird Rate

Functional Training and Resistance Training Tools
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Course Level 2 ไทย
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Advanced Kettlebells นี้ เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกขั้นพื้นฐานในระดับที่ 1 ซึ่งจะมีท่าฝึกที่มากขึ้น และทำให้คุณเป็นเชี่ยวชาญในการฝึกกับ Kettlebell ท่าฝึกเหล่านี้มีความท้าทาย สนุก และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสอนของคุณได้มากขึ้น
Mobility Training
FTI Functional Mobility Course ไทย
8 ชม.
ราคา8,550.-
หลักสูตรภาษาไทย
FTI Mobility Training คือ การเรียนรู้การฝึกพัฒนาความยืดหยุ่นของ โครงสร้างร่างกาย ทั้งข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหว ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยวีธีการที่นำมาใช้ได้แก่ 📙 Joint Rolling (การหมุนข้อต่อ) 📙 Self-Myofascial Release (การคลายผังพืดกล้ามเนื้อ) 📙 Mobilisations (การเตรียมความพร้อมข้อต่อ) 📙 Activations (การกระตุ้นกล้ามเนื้อ) 📙 Stretching (การยืดกล้ามเนื้อ) ซึ่งเราจะนำวีธีการต่างๆมาใช้ ในการวางโปรแกรมออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการออกกำลังกาย รายละเอียดคร่าว ๆ ที่กล่าวมาว่าน่าสนใจแล้ว เนื้อหาลึก ๆ และการปฏิบัติน่าสนใจกว่าอีก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,500.-
ราคาเริ่มต้น 8,550.-

Nutrition and Weight Management
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Fitness Nutrition Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Sports Nutrition – Fueling Performance ไทย
9 ชม.
ราคา5,850.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีช่วยนักกีฬาให้มรพลังงานก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อมและการแข่งขันสำหรับกีฬาที่อาศัยความทนทาน ประเภททีม และอาศัยความแข็งแรงและพละกำลัง เพื่อส่งเสริมการปรับตัวจากการฝึก ระดับพลังงานที่เพียงพอ สมรรถภาพในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการฟื้นตัว ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หลักสูตรนี้ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินคุณสมบัติของบทความและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถแยกแยะกลยุทธ์ทางการตลาดกับหลักการวิทยาศาสตร์ของการบริโภคอาหาร เมื่อจบหลักสูตรคุณสามารถสอบใบประกาศนียบัตร ISSN-Sports Nutrition Specialist (SNS) ได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
9 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,500.-
ราคาเริ่มต้น 5,850.-

Fit® Weight Loss Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Small Group and Group Training
Fit® Group Fitness Instructor Training (GFIT) ไทย
18 ชม.
ราคา10,710.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยทักษะการสอนคลาสออกกำลังกายที่มีคุณภาพ หลักสูตร 3 วันนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ เพื่อทำให้ตัวคุณเองแตกต่างและขยายธุรกิจการสอนคลาสออกกำลังกายของคุณ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่มชั้นนำของโลก คือ Lawrence Biscontini หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเป็นผู้นำคลาสออกกำลังกายที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถออกแบบ และสอนคลาส Pre-choreographed, Pre-formatted หรือ Freestyle ทั้งแบบ Cardio, Strength และ/หรือ Flexibility ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพภายในและภายนอกของผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยการเลือกใช้เพลง การสังเกต การออกคำสั่ง และการใช้ท่าทางประกอบขณะสอน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 11,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,710.-

Fit® Small Group Training ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และนำเสนอโปรแกรมการฝึกแบบกลุ่มเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ (2-8 คน) ซึ่งจะดึงดูดลูกค้า เห็นผลลัพธ์จากการฝึก เพิ่มรายได้ และต่อยอดอาชีพของคุณได้ คุณจะได้เรียนรู้การนำเอาการสอนแบบกลุ่มเล็กมาใช้ในการประกอบธุรกิจของคุณ สร้างแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสอนแบบกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าแต่ละคน เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับกลุ่มเล็ก จัดพื้นที่ อุปกรณ์ และลำดับการออกกำลังกาย และเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Special Considerations
Fit® Training Clients with Lower Back Pain ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง สรีรวิทยาและพยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ยงและอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และอาการปวดร้าวลงขา หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้ยังอธิบายแนวทางการทดสอบและการออกกำลังกาย ข้อห้าม การฝึกระบบหัวใจและการฝึกด้วยแรงต้าน องศาการเคลื่อนไหว และการนำทุกองค์ประกอบมาสร้างเป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ข้อควรระวังในการทำกิจวัตรประจำวัน การป้องกันการบาดเจ็บ และวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของลูกค้าอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Pre & Post Rehabilitation Training ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
คอร์ส 6 ชั่วโมงนี้เหมาะกับ Personal Trainer เพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะเทรนลูกค้าของท่านในการระวังป้องกันถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ, หลักการประเมินอย่างถูกต้องและปลอดภัย, ทักษะการเทรนลูกค้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือ เมื่อลูกค้าของท่านผ่านการบาดเจ็บมาแล้ว โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถสอนให้ลูกค้ารู้ถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้ง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Senior Fitness Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการช่วยให้ประชากรสูงอายุมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงด้วยการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีและคงสุขภาพให้แข็งแรง เพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุและโรคต่างๆ เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกระบบหัวใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และความยืดหยุ่นสำหรับระดับความสามารถต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ ผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ และผู้ที่อ่อนแอ 
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Women’s Fitness Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลตามความต้องการของผู้หญิงให้เหมาะกับช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของพวกเขา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์ให้ประโยชน์มากมายต่อแม่และเด็ก หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนความปลอดภัย ข้อดีและข้อห้ามในการออกกำลังกาย คุณจะได้เรียนรู้การออกกำลังกายเฉพาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั่วไปให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะมีความมั่นใจในการฝึกและออกแบบโปรแกรมตลอด 3 ไตรมาสของการตั้งครรภ์ และ 6 เดือนหลังคลอด
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Women’s Fitness Essentials อังกฤษ
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลตามความต้องการของผู้หญิงให้เหมาะกับช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่สงผลต่อสุขภาพของพวกเธออีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Youth Exercise Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก ให้พวกเขามีวิธีจัดการกับวิถีชีวิตแบบนั่งนิ่งและช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะสามารถสอนเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 19 ปี ที่มีเป้าหมายทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา เพิ่มกิจกรรมทางกายไปจนถึงลดน้ำหนักตัว คุณจะมีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่สนุก ปลอดภัย และเฉพาะตามความต้องการของเด็กแต่ละคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Workshops for General Public
Weight Training 101 ไทย
6 ชม.
ราคา4,410.-
หลักสูตรภาษาไทย
การฝึกแรงต้านเพื่อใช้ในการพัฒนาความแข็งแรงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในท่าทางการฝึกพื้นฐาน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นเรียนรู้ท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง รู้ถึงจุดสังเกต และไขข้อข้องใจเกี่ยวท่าฝึกพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับข้อมูลมา หลักสูตรเรียน 6 ชั่วโมงนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เนื้อหาในลักษณะเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถออกกำลังกายด้วยตัวเองได้มีการถามและตอบและแทรกทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจหลักการในการฝึกประโยชน์ และข้อควรระวังในการฝึกแรงต้านโดยท่าที่ใช้ในการปฏิบัติจะประกอบไปด้วยท่าฝึกที่ใช้อุปกรณ Free Weight เป็นหลักแบ่งเป็น ท่าฝึกกลุ่มดังต่อไปนี้ ชุดฝึก DEADLIFT ชุดฝึก SQUAT/LUNGE ชุดฝึก ROW ชุดฝึก PRESS และกล้ามเนื้อตัวช่วยกลุ่ม ไหล่ แขน ท้อง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 4,410.-

Healthy Eating Essentials (Thai) ไทย
6 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Healthy Eating Essentials (English) อังกฤษ
6 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Running Fundamentals ไทย
12 ชม.
ราคา5,580.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่ง ที่ต้องการเรียนรู้หลักการในการเตรียมความของร่างกาย กล้ามเนื้อ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย โดยเนื้อหาหลักสูตรมีทั้งการฝึกปฏิบัติในท่าทางพื้นฐาน ร่วมกับการบรรยาย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เทคนิค การเตรียมตัว ก่อนและหลังวิ่ง เรียนรู้องค์ประกอบของการฝึกวิ่ง การฝึกกล้ามเนื้อในนักวิ่งให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบการเรียนการสอน: ในชั้นเรียน (Face-to-Face) ตามวัน และ เวลาที่กำหนดในตาราง ชั่วโมงการเรียนการสอน: จำนวน 12 ชั่วโมง กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่งที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิ่งขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,200.-
ราคาเริ่มต้น 5,580.-

Online CECs Courses
Anatomy 101 ไทย
3 ชม.
ราคา959.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาพื้นฐานของ Anatomy ที่ควรทราบเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียกชื่อกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกาย, ตำแหน่งและทิศทาง รวมถึงท่าทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการออกกำลังกาย • รูปแบบการเรียน : คอร์สออนไลน์ • จำนวน 3 ชั่วโมง ผ่านแพลทฟอร์ม Teachable หลักสูตรนี้เหมาะกับเทรนเนอร์ / ครูฝึกสอนออกกำลังกายที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ Anatomy สำหรับการออกกำลังกายในรูปแบบ Resistance Training เบื้องต้น รวมถึง บุคคลคนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Anatomy ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ Session 1 : พื้นฐานทางกายวิภาค 1. บทนำ 2. คำศัพท์ทางกายวิภาค 3. ระนาบการเคลื่อนไหว 4. การเคลื่อนไหวของข้อต่อ 5. ประเภทการหดตัวของกล้ามเนื้อ 6. กระดูกในร่างกาย Session 2 : กล้ามเนื้อลำตัว และส่วนล่างของร่างกาย 7. กล้ามเนื้อในร่างกาย 8. กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว 9. กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก 10. กล้ามเนื้อบริเวณเข่า Session 3 : กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย 11. การเคลื่อนไหวข้อต่อไหล่ และกล้ามเนื้อหน้าอก 12. กล้ามเนื้อไหล่ 13. กล้ามเนื้อหลัง และกลุ่ม Rotator Cuff 14. กล้ามเนื้อบริเวณบ่า สะบัก 15. กล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก 16. กล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ แบบฝึกหัดทบทวน  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 959.-

Special Price

Exercise Guidelines for Cardiovascular Diseases ไทย
3 ชม.
ราคา1,199.-
หลักสูตรภาษาไทย
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 1,199.-

Special Price

Personal Training Update 2023 ไทย
6 ชม.
ราคา2,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
กิจกรรมเวิร์คช็อป Personal Training Update  โดยหัวข้อการอบรมนี้จะมุ่งเน้นการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการออกกำลังกายที่อัพเดท  พร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์โดยทีมผู้สอน   ปัจจุบันมีองค์ความรู้ทางด้านการออกกำลังกายและฟิตเนสใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ดังกล่าวจะช่วยให้งานของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานออกกำลังกายโดยเฉพาะอาชีพเทรนเนอร์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่รักในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังกายหรือวางโปรแกรมการออกกำลังกายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย   กิจกรรมเวิร์คช็อป Personal Training Update จำนวน 6 ชั่วโมง มีรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Face-to-Face Learning) ซึ่งประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ตอบโจทย์ Fitness Professionals ทุกสายงาน อาทิเช่น ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล (Personal Trainer), ครูฝึกสอนด้านกีฬา (Coach) เป็นต้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ การทำ Personal Training หรือชื่นชอบการออกกำลังกาย   เนื้อหาการอบรมหรือหัวข้อการอบรมมุ่งเน้นการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการออกกำลังกายที่อัพเดท โดบคลอบคลุม 3 ประเด็นหลักที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ แนวทางคำแนะนำกายออกกำลังกายสำหรับทุกคน พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อ และท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม องค์ประกอบและการวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับทุกคน .
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 2,900.-

Special Price

Introduction to Taping Basic ไทย
3 ชม.
ราคา999.-
หลักสูตรภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักจากจบคอร์ส ผู้เรียนสามารถ : • อธิบายหลักการพื้นฐานการใช้เทปเบื้องต้นได้ • สามารถใช้เทปเพื่อการลดปวดและการลดบวมในชีวิตประจำวันกับตนเองและผู้อื่นเพื่อดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ • ทราบข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังการใช้เทปในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ เนื้อหาในหลักสูตรนี้ : • ลักษณะสำคัญของเทปผ้าบำบัด • หลักการและเทคนิคการใช้เทปผ้าบำบัด • หลักการลดความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงจากการใช้เทปผ้าบำบัดด้วยตนเองและผู้อื่น • ประสิทธิภาพ ประโยชน์ ข้อบ่งชี วัตถุประสงค์การใช้เทปผ้าบำบัด
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 999.-

Special Price

Introduction to Health Coaching English Programme อังกฤษ
2.5 ชม.
ราคา919.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Transform Your Career: Take Your 1st Step In Becoming a Health Coach Fit® Online Classroom is ready for you now! Join us in this first-ever online Introduction to Health Coaching and take your first step in evolving your career by becoming a Certified Health Coach. Frustrated trying to help clients change their lifestyles? Get a first-hand view of a completely different way to help your clients really reach their goals, as well as an innovative way to earn additional income in a flexible work environment, including working from home by telephone or video conferencing. WHAT WILL YOU GET: On completion of this 2.5-hour online Introduction to Health Coaching, you will understand the key differences between being a fitness instructor and a health coach, as well as key areas of lifestyle change that you can work on with your clients. You will get a sneak preview into what coaching is all about, how to help clients with healthy eating, stress management, sleep hygiene and substance abuse. You will be ready to succeed in the first Fit face-to-face Health Coach Course in English due to start in October 2020. If you think this is for you, then join the 36-hour face-to-face Health Coach course at Fit, where you will learn in depth the practical and effective core competencies of Health Coaching: coaching skills, motivational interviewing, asking powerful questions, active listening, reflecting and client-centered goal setting. You will master strategies to facilitate meaningful and lasting lifestyle change, positively impacting the health and well-being of your clients. You will have powerful tools to help others take charge of their own health.
ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 919.-

Special Price

Introduction to Health Coaching Thai Programme ไทย
2.5 ชม.
ราคา919.-
หลักสูตรภาษาไทย
เปิดอบรมแล้ว! หลักสูตรออนไลน์ Intro to Health Coaching ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ Transform Your Life and the Lives of Others: Become a Health Coach ก้าวแรกสู่เส้นทาง อาชีพ Health Coach กับบทเรียนออนไลน์ที่จะพาคุณไปรู้จักก่อนเรียนรู้จริงกับอาชีพ Health Coach อาชีพสายสุขภาพที่น่าจับตามองในยุค 2020 กับ บทบาทหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างสมดุลการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ลูกค้าคนในสังคมปัจจุบัน วัตถุประสงค์ หลังจากที่คุณได้เรียนออนไลน์เป็นเวลาทั้งหมด 2.5 ชั่วโมงกับเราในคอร์ส Introduction to Health Coaching คุณจะสามารถเข้าใจถึงข้อมูลบางส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนำไปใช้กับลูกค้า รวมถึง • ความสำคัญ และ ความแตกต่าง ระหว่างการเป็นครูฝึกสอนการออกกำลังกายและ การเป็น Health Coach • การรับมือ และวิธีการจัดการกับความเครียด • หลักการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ • การให้ความสำคัญของการนอนหลับและการพักผ่อน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร Certified Health & Wellness Coaching หลักสูตรเต็มรูปแบบในห้องเรียนจริงกับทางสถาบันฯ หลังจากที่ผู้เรียนได้เป็น ACE Certified Health Coach คุณจะสามารถให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันที่สมดุลย์และยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีโอกาสในการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจำที่ทำในปัจจุบัน โดยการให้ปรึกษาจากที่บ้านด้วยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านระบบวิดีโอคอล สิ่งที่จะได้รับ: 1. สามารถเข้าเรียนเนื้อหาของหลักสูตร ผ่านการเรียนการสอนซึ่งบรรยายเป็นภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ผู้เรียนต้องการ 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ PDF 3. E-certificate of completion ซึ่งสามารถนำมายื่นที่สถาบันฟิต ภายในหนึ่งปีจากวันที่ท่านเรียนจบ เพื่อรับส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท สำหรับลงทะเบียน หลักสูตร Certified Health & Wellness Coaching (ฉบับเต็ม) โอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงการก้าวไปสู่การเป็น Certified Health & Wellness Coach การพัฒนาความรู้อีกขั้นกับการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาในสถานการณ์จำลองที่มีมาตรฐานระดับสากล
ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 919.-

Special Price