หลักสูตร

ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

PILATES INSTRUCTOR TRAINING BECOME A WORLD CLASS PILATES INSTRUCTOR – MASTER MINDFUL MOVEMENT. สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้สอนพิลาทิสที่มีความคิดสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนการฝึกได้ เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของการเคลื่อนไหวและความสุขในการสอน มีความเชี่ยวชาญในหลักการพื้นฐานของกายวิภาคศาสตร์ การกำกับท่า และเทคนิคการสอน รวมทั้งหลักของความปลอดภัยเมื่อฝึกกับลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพ
ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

ใบรับรองหลักสูตร


ผู้ฝึกสอนพิลาทิส

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3 ไทย
54 ชม.
ราคา47,160.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ” • ชั่วโมงเรียน: พิลาทิสบนเสื่อ 1 และ พิลาทิสบนเสื่อ 2 และ พิลาทิสบนเสื่อ 3 ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน 54 ชั่วโมง การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ เมื่อผ่านทั้งสามขั้นตอนนี้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรว่าได้เข้าเรียนครบ Mat I ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับประวัติและหลักการของพิลาทิส ท่าฝึกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นและส่วนใหญ่ของขั้นปานกลางพร้อมการปรับเปลี่ยนท่า การบรรยายเรื่องลำดับการสอนและการจัดโปรแกรมในการสอนแบบกลุ่ม และแนวทางในการสอนผู้สูงอายุ และหญิงก่อนและหลังคลอด Mat II & III ประกอบด้วยท่าฝึกตั้งแต่ขั้นปานกลางและสูง หลักการการเคลื่อนไหวที่จำเป็น และเคล็ดลับการสอนให้ลูกค้าพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าฝึกเฉพาะกีฬาด้วย • ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ: นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนจะต้องเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติให้ครบตามที่กำหนด ซึ่งจะแบ่งเป็น การฝึกด้วยตัวเอง การสังเกตการณ์สอน และการฝึกสอน • การสอบ: ผู้เรียนต้องสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ ของ บาลานซ์บอดี้ โดยต้องเก็บชั่วโมงฝึกสอน และสมัครสอบภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เรียนจบเมื่อผ่านการสอบกับบาลานซ์บอดี้ทั้งสอบข้อเขียน และ สอบสอน ทั้งนี้ผู้จบสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อของบาลานซ์บอดี้ ต้องมี Certificate CPR ที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่เรียนจบ หมายเหตุ – มูฟเม้นท์พรินซิเพิล (16 ชั่วโมง) – เป็นข้อบังคับก่อนเริ่มเรียนหลักสูตร ผู้สอนพิลาทิสบนเสื่อ และ ผู้สอนพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์
ระยะเวลา
54 ชั่วโมง
ปกติราคา 52,400.-
ราคาเริ่มต้น 47,160.-

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) ไทย
72 ชม.
ราคา61,740.-
หลักสูตรภาษาไทย
From fundamentals to advanced movement, and wide array of variations inbetween! Mat work is the foundation of the Pilates method. The Balanced Body Mat program includes the full repertoire of Pilates exercises, along with modifications and variations to make your program successful for a wide range of clients. By incorporating the Balanced Body movement principles, we give you the power to be a transformative teacher. Mat 1 (16 hours) Introduction to Pilates & Beginning/Intermediate Exercises Prerequisites: Movement Principles, 10 Mat classes. 6 months experience teaching movement and anatomy recommended. Mat 1 forms the foundation of the Pilates method. This course includes an introduction to the history and principles of the Pilates method and the beginning and intermediate level exercises. Each exercise includes training on modifications, challenges, the purpose of the exercise and any precautions for injuries and special populations. How to design and teach group classes and guidelines for teaching seniors and pre and post–natal classes are included. Mat 2 (16 hours) Intermediate/Advanced Exercises Prerequisite: Movement Principles and Mat 1 Mat 2 teaches the remaining intermediate and advanced level Mat exercises for a complete understanding of the Pilates Mat program. Lectures include progressive skill development to achieve the advanced exercises, programming for intermediate and advanced classes and creating successful Mat classes. Mat 3 – Enhanced Mat and Props (16 hours) Enhanced Mat + Props Prerequisite: Mat 1 and 2 or successful completion of comparable Pilates mat program. CEC course: Take for continuing education credits or simply to add infinite variety to your current Mat programming. Students who have taken Mat training, either from Balanced Body or another provider are welcome. Enhanced Pilates Mat completes the mat training by adding rings, rollers, bands and balls to the traditional Mat exercises. In addition, Enhanced Mat includes functional exercises for the upper and lower body expanding the Mat work beyond the core to develop whole body strength and flexibility. The Balanced Body Programming System is introduced to make class design easy, effective and fun. Adding props to a mat class makes them more dynamic, creative and accessible and clients love toys! Requirements for Completion – Mat only To become a fully qualified Balanced Body Mat Instructor, students must complete the following: – Anatomy (strongly recommended) – Balanced Body Movement Principles (16 hours) – Balanced Body Mat 1 – Course work and module test (16 hours) – Balanced Body Mat 2 – Course work and module test (16 hours) – Balanced Body Mat 3 – Course work and module test (16 hours) – 20 Mat personal sessions, 15 observation hours and 35 student teaching hours. – Final written and practical test. Total hours for completion of Mat program: 134 hours. Upon completion of all requirements, a certificate of completion as a Balanced Body Mat Instructor will be issued.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
20 ชม.ขึ้นไป
ระยะเวลา
72 ชั่วโมง
ปกติราคา 68,600.-
ราคาเริ่มต้น 61,740.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์” ไทย
72 ชม.
ราคา75,780.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Reformer (พิลาทิสบนรีฟอร์มเมอร์) และก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสที่ประสบความสำเร็จ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 72 ชั่วโมง และ ฝึกประสบการณ์ การฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน อีก150 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ Reformer I ประกอบด้วยการทำความรู้จักกับพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ การเตรียมอุปกรณ์และความปลอดภัย ท่าฝึกขั้นเริ่มต้น การจัดลำดับท่าสอน และเคล็ดลับการสอนแบบกลุ่ม Reformer II ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นปานกลาง และการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั้งในการสอนแบบกลุ่มหรือเดี่ยว เน้นวิธีการสอนลูกค้าที่มีความสามารถในระดับต่างกันประสบความสำเร็จในการฝึก และการออกแบบโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า Reformer III ประกอบด้วยท่าฝึกขั้นสูงพร้อมการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกีฬา เคล็ดลับการฝึกลูกค้าขั้นสูง และการออกแบบโปรแกรมเฉพาะการกีฬา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสเครื่องรีฟอร์มเมอร์มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ฝึกพิลาทิสรีฟอร์มเมอร์ มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ระยะเวลา
72 ชั่วโมง
ปกติราคา 84,200.-
ราคาเริ่มต้น 75,780.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส” ไทย
60 ชม.
ราคา70,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตร Balanced Body® Apparatus (พิลาทิสกับแอพพาราทัส) และและก้าวสู่การเป็นครูสอนพิลาทิสอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในชั้นเรียน จำนวน 60 ชั่วโมง และเก็บชั่วโมงฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จำนวน 150 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยการฝึกด้วยตนเอง การสังเกตการสอน การฝึกสอน และการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้เคล็ดลับการสอนและความปลอดภัยตลอดจนความปลอดภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การฝึก ได้แก่ Trapeze (ทราพีส) Table (เทเบิล) Cadillac (คาดิลแลค) Tower (ทาวเวอร์) Pilates Chair (แชร์) และ Barrels (แบร์แรล) หลักสูตรนี้มีอุปกรณ์หลากหลายให้ลูกค้าได้ฝึก และทำให้คุณมีคุณสมบัติในการสอบ Comprehensive Pilates Instructor ได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ต้องผ่านหลักสูตร Balanced Body® Mat Pilates Instructor หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จบหลักสูตร Balanced Body® Mat Pilates Instructor
ต้องผ่านหลักสูตร Balanced Body® Reformer Pilates Instructor หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จบหลักสูตร Balanced Body® Reformer Pilates Instructor
มีประสบการ์ในการฝึกพิลาทิสอุปกรณ์แอพพาราตัสมาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ฝึกพิลาทิสอุปกรณ์แอพพาราดัส มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
จบหลักสูตร Movement Principal
จบหลักสูตร Movement Principal
ฝึกพิลาทิสบนเสื่อมาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ฝึกพิลาทิสบนเสื่อมาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ระยะเวลา
60 ชั่วโมง
ปกติราคา 78,300.-
ราคาเริ่มต้น 70,470.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principle Training) ไทย
18 ชม.
ราคา14,580.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมงกับการเรียนรู้กลไก และหลักการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราทั้ง 5 ส่วนอย่างถูกวิธี ได้แก่ Whole Body Movement Trunk Integration Lower Body Training Upper Body Training Mobility and Restoration หลักสูตร Balanced Body Movement Principles (18 ชั่วโมง) หลักสูตรความรู้พื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเรียน Mat Pilates Instructor ที่เรียนรู้ถึงหลักการในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อทบทวนและสร้างภาพจำในแต่ละส่วนของร่างกาย ภายใต้การกำกับดูแลจากครูบอมและครูตวง มาสเตอร์พิลาทิสประจำสถาบันฟิตตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสถาบันบาลานส์ บอดี้ #BalancedBody 1 ในสถาบันอบรมพิลาทิสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก    
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 16,200.-
ราคาเริ่มต้น 14,580.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรระยะสั้น
Mind Body with Props
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส ไทย
12 ชม.
ราคา8,910.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิส (Introduction to Anatomy for Pilates) หลักสูตร 12 ชั่วโมงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อในระหว่างการออกกำลังกายรูปแบบพิลาทิสได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ รวมถึงหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในระหว่างการออกกำลังกายโดยเฉพาะในขณะที่เล่นพิลาทิส นอกจากเนื้อหาภาคทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถจินตนาการได้ว่าระบบกล้ามเนื้อมัดใดบ้างจะถูกใช้ในขณะที่เล่นพิลาทิส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,910.-

Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual) ไทย
18 ชม.
ราคา17,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 18,900.-
ราคาเริ่มต้น 17,010.-

Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
Balanced Body® นำหลักความถูกต้องและการเคลื่อนไหวของพิลาทิสรวมเข้าการฝึกด้วย Bodhi Suspension System® โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการเพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนและความยืดหยุ่นของร่างกาย Bodhi Suspension System® มีจุดแขวนทั้งหมด 4 จุด เพื่อเพิ่มการฝึกความมั่นคงของร่างกายและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายทั้งยังสร้างความหลากหลายในท่าฝึก เรียนรู้ท่าฝึกที่สำคัญและการจัดเรียงลำดับท่าอย่างเหมาะสม หลักสูตร 2 วันนี้จะให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรูปแบบการสอน ตั้งแต่การสอนแบบกลุ่มเล็ก เซอร์กิตเทรนนิ่ง และการสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

Arc Pilates Instructor Training ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
เพิ่มความท้าทายและความหลากหลายให้กับการสอนแมตพิลาทิส ด้วยอุปกรณ์ Pilates Arc เพื่อเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องและต่อยอดการฝึกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

CoreAlign Instructor Training I ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Bodhi Suspension Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

CoreAlign Instructor Training II ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Mat and Ball Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้การใช้ลูกบอลเล็กในการเพิ่มความท้าทาย ความสนใจ และความสนุกสนานคลาสแมตพิลาทิส ลูกบอลสามารถเพิ่มการรับรู้ตำแหน่งและท่าทางของร่างกาย เพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและความมั่นคงของร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาย่อมเยาในการเพิ่มความหลาหลายให้กับคลาสของคุณ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Bands Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
ยางยืดมีความคล้ายคลึงกับสปริงที่ใช้ใน Apparatus ต่างๆ การผสมผสานยางยืดในคลาสแมตพิลาทิสช่วยเพิ่มการทำงานของร่างกายส่วนบนและล่าง เพิ่มแรงต้านในคลาสแมตปกติ และเป็นการแนะนำเทคนิคของ Reformer ให้กับผู้เรียนของคุณด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Ring Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
Ring เป็นการคิดค้นของ Joseph Pilates เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับคลาสแมตพิลาทิส เรียนหลักการใช้งาน การจัดลำดับท่าฝึก และการสร้างความสนุกสนานด้วยอุปกรณ์นี้n
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

Mat and Roller Workshop ไทย
6 ชม.
ราคา6,210.-
หลักสูตรภาษาไทย
โฟมโรลเลอร์ ขนาด 6 นิ้ว ช่วยเพิ่มความท้าทายในการทรงตัวและการสร้างความมั่นคงในการฝึก และยังเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการทำ Myofascial release และการนวดด้วยตัวเองอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,210.-

MOTR Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
MOTR® เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสอนลูกค้าที่ไหนก็ได้ โดยยังเน้นหลักการท่าทางของร่างกาย การทรงตัว การทำงานของแกนกลางลำตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของลูกค้าตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงนักกีฬา เรียนรู้ท่าฝึก การเรียงลำดับท่า และการโปรแกรมการฝึกสำหรับการสอนส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้การนำหลักการเคลื่อนไหวของ Balanced Body® การฝึกระบบหัวใจ และการทรงตัวและท่ายืดกล้ามเนื้อบนโฟมโรลเลอร์มาใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

MOTR Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

Movement Principles ไทย
18 ชม.
ราคา14,580.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรจำนวน 18 ชั่วโมงกับการเรียนรู้กลไก และหลักการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราทั้ง 5 ส่วนอย่างถูกวิธี ได้แก่ Whole Body Movement Trunk Integration Lower Body Training Upper Body Training Mobility and Restoration หลักสูตร Balanced Body Movement Principles (18 ชั่วโมง) หลักสูตรความรู้พื้นฐานก่อนก้าวไปสู่การเรียน Mat Pilates Instructor ที่เรียนรู้ถึงหลักการในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อทบทวนและสร้างภาพจำในแต่ละส่วนของร่างกาย ภายใต้การกำกับดูแลจากครูบอมและครูตวง มาสเตอร์พิลาทิสประจำสถาบันฟิตตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดผ่านหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากสถาบันบาลานส์ บอดี้ #BalancedBody 1 ในสถาบันอบรมพิลาทิสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ปกติราคา 16,200.-
ราคาเริ่มต้น 14,580.-

Functional and Resistance Training Approaches
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Functional and Resistance Training Tools
BOSU® Mindful Movement and Mobility ไทย
6 ชม.
ราคา4,545.-
หลักสูตรภาษาไทย
เป็นการฝึกจากน้ำหนักตัวโดยการเรียนรู้ไปถึงมิติของการเคลื่อนไหวที่มีหลายทิศทางเพื่อจะทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย ใช้ประโยชน์จากความเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของ BOSU และหลักการการฝึกของเส้นใยกล้ามเนื้อ เรียนรู้การเคลื่อนไหวหลายๆส่วนเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวม ความมั่นคงและความเคลื่อนไหวโดยพัฒนาในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดความไม่เท่ากันในความมั่นคงและความเคลื่อนไหวของร่างกาย เราจะสามารถรับรู้และจัดท่าทางการออกกำลังกายให้ถูกต้องโดยดูจากการทำงานโดยรวมของลำตัว หัวไหล่และสะโพก ฝึกเทคนิคการการหายใจเพื่อทำให้การใช้กล้ามเนื้อแกนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพของท่าออกกำลังกายในทุกๆท่าให้ดียิ่งขึ้นไป หลังจากจบคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับ : * อธิบายลักษณะการฝึกแบบ mindful movement หรือการฝึกที่คำนึงถึงท่าทางอย่างตั้งใจ และกระบวนการเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของท่าฝึกออกกำลังกาย * อธิบาย, แสดงท่าทางของความมั่นคงและการเคลื่อนไหวที่ไม่เท่ากันของ 2 ด้านของร่างกาย และสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม * เข้าใจการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อและระบบการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อ * สาธิตท่าออกกำลังกายให้ง่ายลงและยากขึ้น หรือสามารถแยกท่าออกกำลังกายจากท่าที่มีความซับซ้อนมาสอนทีละท่าให้เกิดความเข้าใจได้ * สอนท่าออกกำลังกายที่หลากหลายโดยอธิบายเกี่ยวกับการหายใจและให้ลำดับการสอนที่เป็นลักษณะของ mindful movement ได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,050.-
ราคาเริ่มต้น 4,545.-