หลักสูตร

GROUP FITNESS

GROUP FITNESS INSTRUCTOR TRAINING MASTER THE ART OF LEADING SAFE, EFFECTIVE AND FUN GROUP EXERCISE. Grow your career into the group fitness arena by mastering the skills of group class design, implementation and modification. Learn how to choreograph a class, match movement to music and learn to successfully cue in a group setting.
GROUP FITNESS

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) ไทย
30 ชม.
ราคา22,400.-
หลักสูตรภาษาไทย
สมาคมกรีฑาและฟิตเนสแห่งอเมริกา™ (AFAA) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายแบบกลุ่ม โดยวิสัยทัศน์ขององค์กร มิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การมีสุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้น แต่ยังมองไกลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูผู้สอนและผู้ที่มาร่วมคลาสอีกด้วย ปัจจุบัน สถาบัน FIT Thailand ร่วมกับ สถาบัน AFAA ในฐานะพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ กับภารกิจการยกระดับความชื่นชอบหรือความหลงไหลการออกกําลังกายให้กลายเป็นวิชาชีพที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับ ในฐานะ “ผู้นำสอนออกกำลังกายแบบกลุ่มมืออาชีพ  หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนออกกำลังกายแบบกลุ่ม (AFAA-CGFI) จำนวน 36 ชั่วโมง   นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือเทรนเนอร์เป็นจำนวนมาก ที่จบจากสถาบัน AFAA และออกเดินทางเพื่อไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายที่ได้เรียนมา จนกลายเป็นที่ชื่นชอบและสร้างความประทับใจแก่ใครหลาย ๆ คน ซึ่งในปัจจุบัน ทาง FIT Thailand  ได้นำรูปแบบความเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงขององค์กร AFAA มาเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้คนไทยมีความตื่นตัวและหันมาใส้ใจการออกกําลังกายให้มากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย : วิธีการออกแบบออกแบบท่าเต้นและเป็นผู้นําสอนออกกําลังกายแบบกลุ่ม เรียนรู้หลักการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การสร้างความแข็งแรงและการฝึกแรงต้าน, Boot Camp, โยคะ, การปั่นจักรยานกลุ่ม  เป็นต้น ศึกษาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย รวมถึงหลักสรีรวิทยา มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดี วิธีปรับชั้นเรียนของคุณสําหรับประชากรพิเศษเช่นผู้เข้าร่วมที่ตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ วิธีการพัฒนาและการใช้ทักษะในทางธุรกิจ การปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ
18 years old and above
18 years old and above
To sit for international exam : Valid Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) certification
Valid Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation
ระยะเวลา
30 ชั่วโมง
ปกติราคา 28,000.-
ราคาเริ่มต้น 22,400.-

Special Offer!

หลักสูตรระยะสั้น
ไม่พบรายการ