หลักสูตร

ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย

ส่วนบุคคล

PERSONAL TRAINER CERTIFICATION INSPIRE AND EMPOWER CLIENTS THROUGH RESULTS-ORIENTED TRAINING. มาเป็นส่วนหนึ่งของของหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เรียนรู้การช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมายด้านการเคลื่อนไหว สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย และศักยภาพทางการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้มีการออกกำลังกาย โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

ใบรับรองหลักสูตร


ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) ไทย
96 ชม.
ราคา35,955.-
หลักสูตรภาษาไทย
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 96 ชั่วโมง ระยะเวลา 12-16 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเรียนต่อสัปดาห์จำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ฉบับสากล CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
96 ชั่วโมง
ปกติราคา 39,950.-
ราคาเริ่มต้น 35,955.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
96 ชม.
ราคา35,955.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 96 ชั่วโมง ระยะเวลา 12-16 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเรียนต่อสัปดาห์จำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ฉบับสากล CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
96 ชั่วโมง
ปกติราคา 39,950.-
ราคาเริ่มต้น 35,955.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) ไทย
78 ชม.
ราคา35,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 78 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
78 ชั่วโมง
ปกติราคา 38,900.-
ราคาเริ่มต้น 35,010.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์) อังกฤษ
78 ชม.
ราคา32,310.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 78 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
78 ชั่วโมง
ปกติราคา 35,900.-
ราคาเริ่มต้น 32,310.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) ไทย
45 ชม.
ราคา24,480.-
หลักสูตรภาษาไทย
ก้าวสู่การเป็นโค้ชด้านสุขภาพและเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเข้าใจถึงอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ออกกำลังกายให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองก่อน ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรเรียน 45 ชั่วโมง ระยะเวลา 8 สัปดาห์นี้ออกแบบมาในการสร้างทักษะการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และโภชนาการให้คุณนำไปช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Health Coach ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครต้องมีความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ/มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
45 ชั่วโมง
ปกติราคา 27,200.-
ราคาเริ่มต้น 24,480.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
45 ชม.
ราคา24,480.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ก้าวสู่การเป็นโค้ชด้านสุขภาพและเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเข้าใจถึงอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ออกกำลังกายให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองก่อน ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรเรียน 45 ชั่วโมง ระยะเวลา 8 สัปดาห์นี้ออกแบบมาในการสร้างทักษะการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และโภชนาการให้คุณนำไปช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Health Coach ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครต้องมีความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ/มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
45 ชั่วโมง
ปกติราคา 27,200.-
ราคาเริ่มต้น 24,480.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบใบประกาศนียบัตร NSCA Certified Personal Trainer (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) ไทย
60 ชม.
ราคา26,370.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพครูฝึกสอนส่วนบุคคล โดยเน้นไปที่การฝึกนักกีฬาและบุคคลที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว เรียนรู้วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ และสอนลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หลักสูตรเรียน 75 ชั่วโมงนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และตอบสนองและจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA®) ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรที่สูงขึ้น Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) อีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
60 ชั่วโมง
ปกติราคา 29,300.-
ราคาเริ่มต้น 26,370.-
รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรระยะสั้น
Mind Body with Props
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา25,200.-
หลักสูตรภาษาไทย
Balanced Body® นำหลักความถูกต้องและการเคลื่อนไหวของพิลาทิสรวมเข้าการฝึกด้วย Bodhi Suspension System® โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการเพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนและความยืดหยุ่นของร่างกาย Bodhi Suspension System® มีจุดแขวนทั้งหมด 4 จุด เพื่อเพิ่มการฝึกความมั่นคงของร่างกายและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายทั้งยังสร้างความหลากหลายในท่าฝึก เรียนรู้ท่าฝึกที่สำคัญและการจัดเรียงลำดับท่าอย่างเหมาะสม หลักสูตร 2 วันนี้จะให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรูปแบบการสอน ตั้งแต่การสอนแบบกลุ่มเล็ก เซอร์กิตเทรนนิ่ง และการสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 25,200.-
Bodhi Suspension Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา13,000.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 13,000.-
CoreAlign Instructor Training I ไทย
16 ชม.
ราคา21,250.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 21,250.-
CoreAlign Instructor Training II ไทย
16 ชม.
ราคา21,250.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 21,250.-
MOTR Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา25,200.-
หลักสูตรภาษาไทย
MOTR® เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสอนลูกค้าที่ไหนก็ได้ โดยยังเน้นหลักการท่าทางของร่างกาย การทรงตัว การทำงานของแกนกลางลำตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของลูกค้าตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงนักกีฬา เรียนรู้ท่าฝึก การเรียงลำดับท่า และการโปรแกรมการฝึกสำหรับการสอนส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้การนำหลักการเคลื่อนไหวของ Balanced Body® การฝึกระบบหัวใจ และการทรงตัวและท่ายืดกล้ามเนื้อบนโฟมโรลเลอร์มาใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 25,200.-
MOTR Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา13,000.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 13,000.-
Functional and Resistance Training Approaches
TWIST Functional Training 101 ไทย
12 ชม.
ราคา9,100.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 2 วันนี้จะนำคุณไปสู่องค์ประกอบทั้ง 4 ของการเคลื่อนไหว แกนกลางลำตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของแต่ละองค์ประกอบ ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีทั้งความยากและง่าย เพื่อนำไปใช้กับลูกค้าทุกกลุ่มอายุ ระดับความสามารถ และกีฬาที่เล่นอยู่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬาผ่านการสร้างความเป็นนักกีฬา และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกกลุ่มอายุและความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,100.-
ราคาเริ่มต้น 9,100.-
ราคาส่วนลดพิเศษ 10 %

Fit® Basic Life Support (CPR&AED) อังกฤษ
3 ชม.
ราคา2,600.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 2,600.-
Fit® Advanced Muscle and Strength Development ไทย
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดและมวลของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของลูกค้าโดยทั่วไป หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานที่ดีในการฝึกสอนส่วนบุคคล เพื่อคุณเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง พละกำลัง และความทนทาน  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,900.-

Barbell Basic Workshop ไทย
3 ชม.
ราคา3,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
กิจกรรมเวิร์คช๊อป Barbell Basic ออกแบบหลักสูตรโดย Thai Powerlifting Federations (TPF)  มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และ ทักษะพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์บาร์เบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานการจับบาร์เบลที่ถูกต้อง  ปลอดภัยและสามารถถ่ายทอดได้ การเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติจากท่าบังคับทั้ง 4 ท่า ซึ่งเป็นท่าเล่นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่น โดยจะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะการจับบาร์เบลได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นใจ หลักสูตร Barbell Basic (3 ชั่วโมง ) ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้ 1. What is a barbell? How many types are there? 2. Benefit of barbell training. 3. Basic biomechanics. Gravity.  Center of gravity. Levers. Torque. 4. Core muscle. 5. Warm up. FRAMP up. 6. Basic exercises Squat. Bench press. Deadlift. Overhead press.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 3,900.-
Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,600.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 2,600.-
Fit® Functional Fusion ไทย
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้เริ่มต้นจากการทบทวนคำจำกัดความ ประโยชน์ และลักษณะของการฝึกแบบฟังก์ชั่นนอลเทรนนิ่ง ในการปฏิบัติจะเรียนรู้การใช้อุปกรณ์อย่างน้อย 5 ชนิดขึ้นไป ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด และความเหมาะสมในการนำไปใช้ในสถานการณ์และลูกค้าแต่ละกลุ่ม เรียนรู้ท่าออกกำลังกายมากกว่า 60 ท่า รวมทั้งประโยชน์ กลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำงาน และการเคลื่อนไหว และวิธีการสอน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาความก้าวหน้าอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Golf Fitness Workshop ไทย
12 ชม.
ราคา7,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2 วันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจถึงพื้นฐานของการเทรนร่างกายสำหรับนักกีฬากอล์ฟโดยเฉพาะ การเล่นกีฬากอล์ฟให้อยู่ในระดับ “ดี” ได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะหลายอย่าง เช่น เทคนิควงสวิง การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจ และการวางแผนการเล่น เนื่องจาก เราใช้ร่างกายในการเหวี่ยงไม้กอล์ฟความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับวงสวิงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่นกอล์ฟให้ดีเช่นกัน คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสกับการแก้ไขเทคนิคหรือการฝึกจิตใจมากกว่าการแก้ไขข้อจำกัดของร่างกายในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้การฝึกร่างกายมักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วหลายคนยังมีความคิดที่ว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วงสวิงเสียและเล่นกอล์ฟได้แย่ลง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้าเราไปดูนักกอล์ฟระดับโลกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการสร้างความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมนักกอล์ฟมืออาชีพแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่โปรแกรมการเทรนร่างกายที่ดีจะช่วยให้นักกอล์ฟเหล่านั้นตีได้ไกลขึ้นและมีความสม่ำเสมอสูงขึ้นแต่ยังสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำวงสวิงซ้ำๆเป็นเวลานานหลายปีได้อีกด้วย กิจกรรมเวิร์คชอฟกอล์ฟฟิตเนส เป็นกิจกรรมในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการประเมินความสามารถของนักกอล์ฟรวมถึงการออกแบบโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นให้ดีขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นโดยปราศจากอาการบาดเจ็บ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและกรอบความคิดของเทรนเนอร์ระดับโลกรวมถึงแนวทางในการออกแบบโปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเทรนร่างกายให้กับนักกอล์ฟเป็นเวลา 2 วันผ่านการอภิปรายและกิจกรรมต่างๆและเมื่อเรียนจบแล้วคุณก็จะมีทักษะในการออกแบบและนำโปรแกรมการเทรนร่างกายเพื่อใช้กับตัวคุณเองหรือนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าที่เล่นกอล์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ • คุณจะได้เรียนรู้การประเมิน Movement ที่จำเป็นในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ • คุณจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้าง Mobility & Stability เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของร่างกาย • คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทดสอบและเทรน Strength & Power ให้กับนักกอล์ฟเพื่อสร้างวงสวิงที่ทรงพลัง • คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบโปรแกรมการเทรนร่างกายสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,900.-

Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic) ไทย
8 ชม.
ราคา7,500.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Basic หรือ FMT Basic จะประกอบไปด้วยทฤษฏี (หลักสูตรออนไลน์ และหลักการใช้เทปเบื้องต้นสําหรับการฟื้นฟู อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทาง การใช้เทปเพื่อลดบวมและการใช้เทปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Basic 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการการใช้เทปตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจผลทางสรีระวิทยาของการใช้เทป 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการ functional taping และวิธีการใช้เทปเพื่อการบําบัดรักษา การลดบวม การลดอาการปวด การจัดท่าทางและการทรงท่า การออกกําลังเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว โดยใช้เทปเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทปตามหลักการต่างๆ 4. การใช้เทปตามโมเดล “taping movements, not muscles.” แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี (ออนไลน์) 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Basic 1. ทฤษฎีของการใช้เทป kinesiology taping 2. การใช้เทปลดปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 3. การใช้เทปเพื่อลดบวม 4. การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทางและการทรงท่า 5. การใช้เทปในหญิงตั้งครรภ์ 6. การใช้เทปเพื่อลดผังผืดแผลเป็น  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 7,500.-
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT) ไทย
8 ชม.
ราคา7,500.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Performance หรือ FMT Performance จะมุ่งเน้นไปในลักษณะเฉพาะทางมากกว่าหลักสูตร FMT Basic โดยผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร FMT Performance นั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร FMT Basic มาก่อนเนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มากขึ้น การใช้เทปตาม myofascial pathways เน้นด้าน movement therapy และ performance enhancement. วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Performance 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประยุกต์ใช้การใช้เทปกับกรณีศึกษาตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) เพื่อกระตุ้นให้เกิด Functional Movement 2. การใช้เทปโดยมีการอ้างอิงการใช้หลักฐานทางวิชาการ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและใช้หลักการของเทปมาแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี (ออนไลน์) 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Performance 1. ทบทวนการใช้เทปจากหลักสูตร FMT Basic 2. การติดเทปเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว 3. การประยุกต์ใช้เทปทางการกีฬา 4. การประยุกต์ใช้เทปร่วมกับการออกกําลังกาย 5. การประยุกต์ใช้ back chain taping 6. การประยุกต์ใช้ front chain taping 7. การประยุกต์ใช้ lateral chain taping 8. การประยุกต์ใช้ functional chain taping 9. การประยุกต์ใช้ helical chains taping 10. การประเมินและการวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 7,500.-
Functional and Resistance Training Tools
BOSU® Advanced Programming Strategies ไทย
6 ชม.
ราคา4,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณพร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์การเขียนโปรแกรมBOSU และเพิ่มมูลค่าของคุณในฐานะมืออาชีพด้านการออกกำลังกายของคุณรึไม่ เรียนรู้การออกกำลังกายที่มีประสิทธ์ภาพและน่าตื่นเต้นด้วยTemplates ที่ไม่ซ้ำกัน3แบบที่จะเพิ่มประสิทธ์ภาพให้กับคราสและการฝึกซ้อมของคุณ สัมผัสประสบการณ์การออกกำลังกายทักษะและการเรียงลำดับใหม่ๆ การจัดรูปแบบ การฝึกและการค้นพบเทคนิคการฝึกสอนที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายแต่ละประเภท เตรียมพร้อมที่จะรับการท้าทายด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและเดินอกไปพร้อมมุมมองใหม่ๆ ในการออกกำลังกายของ BOSU และแนวความคิดใหม่ๆ ที่คุณสามารถใช้ในเช้าวันจันทร์! หลังจากจบหลักสูตรนี้ ทุกคนจะสามรถ: * อธิบายถึงประโยชน์ของการออกแบบโปรแกรมที่ดีและวิธีจัดการรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฝึกอบรมเฉพาะแสดงให้เห็นถึงลำดับการเขียนโปรแกรมสไตล์กล่องเครื่องมือ(Toolbox) ด้วยการดัดแปลงและแปรผันอย่างน้อย5ทักษะพื้นฐานสไตล์(Style)สาธิตและอธิบายตัวเลือกการเรียงลำดับและกำหนดเวลา2แบบที่สามารถใช้ในการจัดรูปบบการเคลื่อนไหนในการออกกำลังกายสอนคอมเพล็กซ์(Complex)การเขียนโปรแกรมสไตล์ฟิวชั่น(Fusion) 2รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่หลายทิศทางและหลายส่วนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการออกแบบโปรแกรมแต่ละรูปแบบ  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,800.-
BOSU® Next Generation Balance Training ไทย
4 ชม.
ราคา4,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
การฝึกบน BOSU ที่มากกว่าแค่การฝึกบาลานซ์ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทฤษฎีและศาสตร์เกี่ยวกับการฝึกระบบประสาทสั่งการ และนำไปปรับใช้กับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างมีเป้าหมายและสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะเพิ่มเทคนิคการเคลื่อนไหวและสร้างสรรค์การออกกำลังกายที่น่าตื่นเต้นไปกับ BOSU ด้วยการใช้ exercise library ของทาง BOSU คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นทั้งหมดในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายและสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมการฝึกสอนหรือในคลาสได้ทุกระดับของลูกค้า ใช้ความสารพัดประโยชน์ของ BOSU ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีสู่การฝึกในรูปแบบใหม่และทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างมากยิ่งขึ้น หลังจากจบคอร์สนี้ ทุกคนจะได้รับ * สามารถอธิบายถึงประโยชน์ของการฝึกระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ โดยเน้นถึงส่วนของ balance, coordination, reactivity, gait, agility และ proprioceptive * อธิบายวิธีการใหม่ของการใช้ BOSU ในการจัดรูปแบบการฝึกและสามารถทำให้เกิดความหลากหลายในแต่ละท่าของการออกกำลังกายได้ * สาธิตการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และทักษะที่แตกต่างกันได้ * ฝึกสอนท่าทั้งหมดที่มีใน BOSU library ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มหรือลดความยากง่ายในท่าอออกกำลัง  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,800.-
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Level 2 ไทย
8 ชม.
ราคา8,300.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Advanced Kettlebells นี้ เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกขั้นพื้นฐานในระดับที่ 1 ซึ่งจะมีท่าฝึกที่มากขึ้น และทำให้คุณเป็นเชี่ยวชาญในการฝึกกับ Kettlebell ท่าฝึกเหล่านี้มีความท้าทาย สนุก และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสอนของคุณได้มากขึ้น
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,300.-
FTI Fundamentals of Kettlebells Level 1 ไทย
8 ชม.
ราคา8,300.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้การสอนการออกกำลังกายกับ Kettlebell ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง และความหลากหลายของท่าฝึก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการออกกำลังกายให้กับลูกค้าของคุณ Kettlebell เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับลูกค้าได้ทุกระดับความสามารถ และใช้ฝึกเสริมสร้างความแข็งแรง พละกำลัง และความพร้อมในการเคลื่อนไหวได้
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,300.-
Surge® Hydro Performance Training ไทย
4 ชม.
ราคา4,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,800.-
Surge® Hydro Program Design ไทย
4 ชม.
ราคา4,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,800.-
Surge® Hydro Training System ไทย
4 ชม.
ราคา4,800.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
4 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,800.-
Functional Training and Resistance Training Tools
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Course Level 2 ไทย
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Advanced Kettlebells นี้ เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกขั้นพื้นฐานในระดับที่ 1 ซึ่งจะมีท่าฝึกที่มากขึ้น และทำให้คุณเป็นเชี่ยวชาญในการฝึกกับ Kettlebell ท่าฝึกเหล่านี้มีความท้าทาย สนุก และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการสอนของคุณได้มากขึ้น
Mobility Training
FTI Functional Mobility Course ไทย
8 ชม.
ราคา9,100.-
หลักสูตรภาษาไทย
FTI Mobility Training คือ การเรียนรู้การฝึกพัฒนาความยืดหยุ่นของ โครงสร้างร่างกาย ทั้งข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหว ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยวีธีการที่นำมาใช้ได้แก่ 📙 Joint Rolling (การหมุนข้อต่อ) 📙 Self-Myofascial Release (การคลายผังพืดกล้ามเนื้อ) 📙 Mobilisations (การเตรียมความพร้อมข้อต่อ) 📙 Activations (การกระตุ้นกล้ามเนื้อ) 📙 Stretching (การยืดกล้ามเนื้อ) ซึ่งเราจะนำวีธีการต่างๆมาใช้ ในการวางโปรแกรมออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการออกกำลังกาย รายละเอียดคร่าว ๆ ที่กล่าวมาว่าน่าสนใจแล้ว เนื้อหาลึก ๆ และการปฏิบัติน่าสนใจกว่าอีก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 9,100.-
Nutrition and Weight Management
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Fit® Fitness Nutrition Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Fit® Weight Loss Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Small Group and Group Training
Fit® Group Fitness Instructor Training (GFIT) ไทย
18 ชม.
ราคา11,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยทักษะการสอนคลาสออกกำลังกายที่มีคุณภาพ หลักสูตร 3 วันนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการ เพื่อทำให้ตัวคุณเองแตกต่างและขยายธุรกิจการสอนคลาสออกกำลังกายของคุณ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่มชั้นนำของโลก คือ Lawrence Biscontini หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเป็นผู้นำคลาสออกกำลังกายที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถออกแบบ และสอนคลาส Pre-choreographed, Pre-formatted หรือ Freestyle ทั้งแบบ Cardio, Strength และ/หรือ Flexibility ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพภายในและภายนอกของผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยการเลือกใช้เพลง การสังเกต การออกคำสั่ง และการใช้ท่าทางประกอบขณะสอน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
18 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
Fit® Small Group Training ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และนำเสนอโปรแกรมการฝึกแบบกลุ่มเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ (2-8 คน) ซึ่งจะดึงดูดลูกค้า เห็นผลลัพธ์จากการฝึก เพิ่มรายได้ และต่อยอดอาชีพของคุณได้ คุณจะได้เรียนรู้การนำเอาการสอนแบบกลุ่มเล็กมาใช้ในการประกอบธุรกิจของคุณ สร้างแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสอนแบบกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าแต่ละคน เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับกลุ่มเล็ก จัดพื้นที่ อุปกรณ์ และลำดับการออกกำลังกาย และเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Special Considerations
Fit® Training Clients with Lower Back Pain ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง สรีรวิทยาและพยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ยงและอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และอาการปวดร้าวลงขา หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้ยังอธิบายแนวทางการทดสอบและการออกกำลังกาย ข้อห้าม การฝึกระบบหัวใจและการฝึกด้วยแรงต้าน องศาการเคลื่อนไหว และการนำทุกองค์ประกอบมาสร้างเป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ข้อควรระวังในการทำกิจวัตรประจำวัน การป้องกันการบาดเจ็บ และวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของลูกค้าอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Fit® Pre & Post Rehabilitation Training ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
คอร์ส 6 ชั่วโมงนี้เหมาะกับ Personal Trainer เพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะเทรนลูกค้าของท่านในการระวังป้องกันถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ, หลักการประเมินอย่างถูกต้องและปลอดภัย, ทักษะการเทรนลูกค้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือ เมื่อลูกค้าของท่านผ่านการบาดเจ็บมาแล้ว โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถสอนให้ลูกค้ารู้ถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้ง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Fit® Senior Fitness Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการช่วยให้ประชากรสูงอายุมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงด้วยการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับพวกเขา พัฒนาความมั่นใจในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุและโรคต่างๆ เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกระบบหัวใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และความยืดหยุ่นสำหรับระดับความสามารถต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ ผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ และผู้ที่อ่อนแอ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 8,900.-
Fit® Women’s Fitness Essentials อังกฤษ
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลตามความต้องการของผู้หญิงให้เหมาะกับช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของพวกเขา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์ให้ประโยชน์มากมายต่อแม่และเด็ก หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนความปลอดภัย ข้อดีและข้อห้ามในการออกกำลังกาย คุณจะได้เรียนรู้การออกกำลังกายเฉพาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั่วไปให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะมีความมั่นใจในการฝึกและออกแบบโปรแกรมตลอด 3 ไตรมาสของการตั้งครรภ์ และ 6 เดือนหลังคลอด
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Fit® Women’s Fitness Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลตามความต้องการของผู้หญิงให้เหมาะกับช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของพวกเขา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Fit® Youth Exercise Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก ให้พวกเขามีวิธีจัดการกับวิถีชีวิตแบบนั่งนิ่งและช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะสามารถสอนเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 19 ปี ที่มีเป้าหมายทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา เพิ่มกิจกรรมทางกายไปจนถึงลดน้ำหนักตัว คุณจะมีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่สนุก ปลอดภัย และเฉพาะตามความต้องการของเด็กแต่ละคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 4,900.-
Workshops for General Public
Healthy Eating Essentials (Thai) ไทย
6 ชม.
ราคา3,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 3,900.-
Healthy Eating Essentials (English) อังกฤษ
6 ชม.
ราคา3,900.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 3,900.-
Running Fundamentals ไทย
12 ชม.
ราคา5,900.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่ง ที่ต้องการเรียนรู้หลักการในการเตรียมความของร่างกาย กล้ามเนื้อ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย โดยเนื้อหาหลักสูตรมีทั้งการฝึกปฏิบัติในท่าทางพื้นฐาน ร่วมกับการบรรยาย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เทคนิค การเตรียมตัว ก่อนและหลังวิ่ง เรียนรู้องค์ประกอบของการฝึกวิ่ง การฝึกกล้ามเนื้อในนักวิ่งให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบการเรียนการสอน: ในชั้นเรียน (Face-to-Face) ตามวัน และ เวลาที่กำหนดในตาราง ชั่วโมงการเรียนการสอน: จำนวน 12 ชั่วโมง กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่งที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิ่งขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้น 5,900.-