หลักสูตร

ใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย

ส่วนบุคคล

INSPIRE AND EMPOWER CLIENTS THROUGH RESULTS-ORIENTED TRAINING.

มาเป็นส่วนหนึ่งของของหนึ่งในอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เรียนรู้การช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมายด้านการเคลื่อนไหว สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย และศักยภาพทางการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้มีการออกกำลังกาย โภชนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
ใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

ใบรับรองหลักสูตร

ทำไมต้องเป็นสถาบัน ACE

สถาบัน American Council on Exercise (ACE) เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้การรับรอง โค้ชด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลัง โดยพยายามดึงความสนใจจากคนทั่วโลกในการยกระดับอาชีพของโค้ชด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย สถาบัน ACE ได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เช่น สถาบันวิจัยชั้นนำ ผู้กำหนดนโยบายในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ ผู้นำในอุตสาหกรรมฟิตเนส และองค์กรชุมชนที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ยังได้รับการรับรองหลักสูตรต่าง ๆ จากองค์กร NCCA หรือ National Council for Curriculum and Assessment มีเนื้อหาเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่เข้าใจง่าย ที่มุ่งหวังให้ผู้คนมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดี

เหตุใดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการออกกำลังกายจึงเลือกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน ACE

ในฐานะที่คุณได้รับใบรับรองจาก ACE คุณจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการฝึกสอนลูกค้า รวมถึงได้รับการยอมรับในหมู่อุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่โอกาสที่เป็นที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด และ คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรพิเศษ ตลอดอาชีพของคุณจะช่วยให้คุณเป็นมืออาชีพด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย


สถาบัน American Council on Exercise (ACE) ได้รับการรับรองจาก NCCA

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจสอบ แต่กลับอ้างว่าเป็นมืออาชีพด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพ และเพื่อสร้างมาตรฐาน โดยโปรแกรมทั้งหมดของเราได้รับการรับรองโดย National Commission for Certifying Agencies (NCCA) ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพและฟิตเนสที่ได้รับการยอดรับมากที่สุดของประเทศต่างมีความเห็นตรงกันว่าการได้รับรองจาก NCCA ถือเป็นมาตรฐานระดับสูง ในการรับรองผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในสาขาการดูแลสุขภาพ ฟิตเนส สุขภาพ และอาชีพอื่นๆ


ใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย) ไทย
96 ชม.
ราคา39,600.-
หลักสูตรภาษาไทย
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 96 ชั่วโมง ระยะเวลา 12-16 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเรียนต่อสัปดาห์จำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ฉบับสากล CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)    
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
96 ชั่วโมง
ปกติราคา 44,000.-
ราคาเริ่มต้น 39,600.-

ส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับ 6 คนแรก

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
96 ชม.
ราคา39,600.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 96 ชั่วโมง ระยะเวลา 12-16 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาในการเรียนต่อสัปดาห์จำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ฉบับสากล CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
96 ชั่วโมง
ปกติราคา 44,000.-
ราคาเริ่มต้น 39,600.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์) ไทย
78 ชม.
ราคา38,610.-
หลักสูตรภาษาไทย
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 78 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
ผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
78 ชั่วโมง
ปกติราคา 42,900.-
ราคาเริ่มต้น 38,610.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
48 ชม.
ราคา29,520.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ก้าวสู่การเป็นโค้ชด้านสุขภาพและเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเข้าใจถึงอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ออกกำลังกายให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองก่อน ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรเรียน 45 ชั่วโมง ระยะเวลา 8 สัปดาห์นี้ออกแบบมาในการสร้างทักษะการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และโภชนาการให้คุณนำไปช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Health Coach ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครต้องมีความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ/มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
48 ชั่วโมง
ปกติราคา 32,800.-
ราคาเริ่มต้น 29,520.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) ไทย
48 ชม.
ราคา29,520.-
หลักสูตรภาษาไทย
ก้าวสู่การเป็นโค้ชด้านสุขภาพและเรียนรู้เพื่อช่วยให้บุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำหนักเข้าใจถึงอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารให้ดีขึ้น ออกกำลังกายให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองก่อน ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตรเรียน 45 ชั่วโมง ระยะเวลา 8 สัปดาห์นี้ออกแบบมาในการสร้างทักษะการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย และโภชนาการให้คุณนำไปช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Health Coach ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครต้องมีความรู้พิ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการออกกำลังกาย และ/มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศนียบัตรครูฝึกสอนส่วนบุคคล
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
48 ชั่วโมง
ปกติราคา 32,800.-
ราคาเริ่มต้น 29,520.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์) อังกฤษ
78 ชม.
ราคา38,610.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การทำงานเป็นครูฝึกสอนส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในอาชีพที่คุ้มค่าที่คุณสามารถทำได้ และเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต้องมีในอาชีพนี้ให้กับคุณ หลักสูตรเรียน 78 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 สัปดาห์นี้ออกแบบสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถสอนลูกค้าแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มย่อยได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้การออกแบบและสอนโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าในทุกระดับความสามารถและเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินต่างๆและการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกปรับลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือด และความทนทาน ความแข็งแรง และพละกำลังของกล้ามเนื้อ เตรียมพร้อมที่จะให้อำนาจ สร้างแรงจูงใจ ความท้าทาย และเก็บรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ CPT ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE®) หรือ American College of Sports Medicine (ACSM®)
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องเออีดี
มีใบประกาศหลักสูตรการช่วยชีวิต
ระยะเวลา
78 ชั่วโมง
ปกติราคา 42,900.-
ราคาเริ่มต้น 38,610.-

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์

เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 1 – ทักษะการทำเฮล์ทโค้ชชิ่ง ไทย
12 ชม.
ราคา6,560.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรการเรียนในห้องเรียนจริง 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยเทรนเนอร์ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการโค้ชลูกค้า เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย หรือพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ครูฝึกสอนด้านการออกกำลังกายมักจะคุ้นเคยกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงมักให้คำแนะนำ ปรึกษา และบอกลูกค้าของตนถึงสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มน้ำหนัก ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน หรือมีสุขภาพดี แต่บ่อยครั้งเหลือเกินที่ลูกค้าเหล่านั้นจะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว จึงทำให้พวกเขาไม่บรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนสและสุขภาพที่ดีที่ต้องการ เราทุกคนต่างรู้ดีว่าความลับในการยึดมั่นในโปรแกรมคือความรู้สึกเป็นเจ้าของโปรแกรม มาเข้าร่วมหลักสูตรนี้และเรียนรู้วิธีสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของผ่านการโค้ชชิ่งลูกค้าให้เขาค้นหาวิธีจัดการตนเองที่พวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ เข้าใจประโยชน์ของการโค้ชชิ่งเทียบกับการบอกให้ทำ สลับบทบาทหน้าที่ระหว่างการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการเป็นโค้ช เริ่มต้นการสนทนาในการโค้ชและการสนทนาเพื่อติดตามผล ใช้ “วงล้อแห่งชีวิต” เพื่อช่วยลูกค้าจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการเปลี่ยน รับรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่จุดไหน และเขาต้องการไปถึงจุดไหน ใช้คำถามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาทางออกของตนเองได้ ช่วยให้ลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อแผนปฏิบัติการของตน
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,200.-
ราคาเริ่มต้น 6,560.-

Bundle

เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 2 – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไทย
8 ชม.
ราคา9,840.-
หลักสูตรภาษาไทย
เวิร์กชอปนี้ช่วยเตรียมให้คุณผ่านการรับรองจากสถาบัน ACE ในหลักสูตร Health Coach โดยการนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และหลักการออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะสามารถ อธิบายได้ว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันต่างๆส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายได้อย่างไร และมีส่วนทำให้เกิดโรคเรื้อรังได้อย่างไร อธิบายได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในแนวทางที่ดีขึ้นจะช่วยป้องกันและ/หรือทำให้โรคเรื้อรังหายไปได้อย่างไร อธิบายได้ว่ามีปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาอะไรบ้างทางด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับให้ดีขึ้น การจัดการความเครียดและการใช้สารเสพติด และการรักษาระดับพลังงานของร่างกาย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 12,300.-
ราคาเริ่มต้น 9,840.-

Bundle

เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 3 – วิถีชีวิตและโรคเรื้อรัง ไทย
12 ชม.
ราคา6,560.-
หลักสูตรภาษาไทย
เวิร์กชอปนี้ช่วยเตรียมให้คุณผ่านการรับรองจากสถาบัน ACE ในหลักสูตร Health Coach โดยการนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และหลักการออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะสามารถ อธิบายได้ว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันต่างๆส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายได้อย่างไร และมีส่วนทำให้เกิดโรคเรื้อรังได้อย่างไร อธิบายได้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในแนวทางที่ดีขึ้นจะช่วยป้องกันและ/หรือทำให้โรคเรื้อรังหายไปได้อย่างไร อธิบายได้ว่ามีปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆ
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,200.-
ราคาเริ่มต้น 6,560.-

Bundle

การอบรมเพื่อเตรียมสอบหลักสูตร Health Coach ไทย
6 ชม.
ราคา3,280.-
หลักสูตรภาษาไทย
การอบรมเพื่อเตรียมสอบหนึ่งวัน (6 ชั่วโมง) นี้จะช่วยให้คุณมีความพร้อมสำหรับการสอบหลักสูตร Health Coach ของสถาบัน American Council on Exercise (ACE) ซึ่งคุณจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดการทดสอบต่างๆและจะได้ทราบและทำความเข้าใจกับคำตอบของแบบทดสอบทั้งหมด
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,280.-

Bundle

หลักสูตรระยะสั้น
Mind Body with Props
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
Balanced Body® นำหลักความถูกต้องและการเคลื่อนไหวของพิลาทิสรวมเข้าการฝึกด้วย Bodhi Suspension System® โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการเพิ่มการทำงานของแกนกลางลำตัว และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนและความยืดหยุ่นของร่างกาย Bodhi Suspension System® มีจุดแขวนทั้งหมด 4 จุด เพื่อเพิ่มการฝึกความมั่นคงของร่างกายและการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายทั้งยังสร้างความหลากหลายในท่าฝึก เรียนรู้ท่าฝึกที่สำคัญและการจัดเรียงลำดับท่าอย่างเหมาะสม หลักสูตร 2 วันนี้จะให้คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรูปแบบการสอน ตั้งแต่การสอนแบบกลุ่มเล็ก เซอร์กิตเทรนนิ่ง และการสอนส่วนบุคคล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

CoreAlign Instructor Training I ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
AMP UP YOUR VERTICAL AND CORE TRAINING! The CoreAlign® system from Balanced Body® stimulates core muscles to fire in perfect timing while performing challenging exercises, stretches, and core controlled aerobic training. The CoreAlign® provides a superior environment for training gait, balance, core stability and sport specific movements in a flexible and dynamic environment. Get a unique exercise experience that improves gait, posture, balance, and more. All fitness levels will feel the difference, from everyday function to competitive athletes! FIT Thailand offers Balanced Body® CoreAlign® training for individuals with a strong background in movement, such as accredited Pilates instructors, personal trainers, movement teachers and physical therapists. Instructor Training CoreAlign® 1: Foundations (16 Hours)  Foundations, is the heart of the CoreAlign® training program. The course includes the theoretical basis of the CoreAlign® method along with essential exercises to illustrate the full potential of the CoreAlign®. Program includes:  60+ foundation exercises designed to build functional movement skills applicable to daily life and athletic pursuits. Exercises in standing, plank, all fours and supine positions.  Specific exercise Tracks to focus on Trunk Integration, Upper Body Strength and Balance, Lower Body Strength and Power, Gait and Dynamic Flexibility. Progressions and regressions to address clients at different levels of ability. Specific modifications and precautions for working with clients with injuries and special populations. The Balanced Body® Movement Principles to make your training more efficient, effective and safe.  CoreAlign® equipment set up, maintenance and safety.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

CoreAlign Instructor Training II ไทย
16 ชม.
ราคา20,070.-
หลักสูตรภาษาไทย
AMP UP YOUR VERTICAL AND CORE TRAINING!  The CoreAlign® system from Balanced Body® stimulates core muscles to fire in perfect timing while performing challenging exercises, stretches, and core controlled aerobic training. The CoreAlign® provides a superior environment for training gait, balance, core stability and sport specific movements in a flexible and dynamic environment. Get a unique exercise experience that improves gait, posture, balance, and more. All fitness levels will feel the difference, from everyday function to competitive athletes! FIT Thailand offers Balanced Body® CoreAlign® training for individuals with a strong background in movement, such as accredited Pilates instructors, personal trainers, movement teachers and physical therapists. Instructor Training CoreAlign® 2: Progressions (16 Hours)  Progressions, builds on the foundation of CoreAlign® 1 with progressions of the key exercises learned in CoreAlign® 1 and additional exercise categories, training options and teaching techniques. Program includes: Progressions of plank and standing exercises to address a range of training goals from core stabilization to creating integrated rotation for throwing sports. Training options using rotator discs, variable directions of resistance and moments of suspension. Exercises to challenge balance, coordination and complex movement patterns to prepare clients for anything life throws their way. CoreAlign® 2 provides an excellent platform for improving functional movement patterns for clients at any level of ability from physical therapy patients to professional athletes.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 22,300.-
ราคาเริ่มต้น 20,070.-

Bodhi Suspension Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

MOTR Instructor Training Comprehensive ไทย
16 ชม.
ราคา23,760.-
หลักสูตรภาษาไทย
MOTR® เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสอนลูกค้าที่ไหนก็ได้ โดยยังเน้นหลักการท่าทางของร่างกาย การทรงตัว การทำงานของแกนกลางลำตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหว ท่าฝึกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระดับความสามารถของลูกค้าตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงนักกีฬา เรียนรู้ท่าฝึก การเรียงลำดับท่า และการโปรแกรมการฝึกสำหรับการสอนส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ยังเรียนรู้การนำหลักการเคลื่อนไหวของ Balanced Body® การฝึกระบบหัวใจ และการทรงตัวและท่ายืดกล้ามเนื้อบนโฟมโรลเลอร์มาใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
16 ชั่วโมง
ปกติราคา 26,400.-
ราคาเริ่มต้น 23,760.-

MOTR Training Fundamentals ไทย
8 ชม.
ราคา12,240.-
หลักสูตรภาษาไทย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 13,600.-
ราคาเริ่มต้น 12,240.-

Functional and Resistance Training Approaches
Fit® Advanced Muscle and Strength Development ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสูงสุดและมวลของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของลูกค้าโดยทั่วไป หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานที่ดีในการฝึกสอนส่วนบุคคล เพื่อคุณเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง พละกำลัง และความทนทาน    
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Coaching Cues for 7 Fundamental Movements ไทย
6 ชม.
ราคา4,410.-
หลักสูตรภาษาไทย
คอร์สสอนการใช้ Cue เพื่อสอนลูกค้าออกกำลังกายให้ถูกต้องและปลอดภัย ทั้ง 7 ท่าการเคลื่อนไหวพื้นฐาน (Fundamental Movement) คอร์สนี้จะนำเสนอความสำคัญและจำเป็นของการ Coaching ให้มีประสิทธิภาพออกแบบมาเพื่อสอนให้โค้ช เทรนเนอร์ทุกคนสามารถใช้ “Cue” ไปใช้เพื่อการสอนในรูปแบบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับการ Coaching ของเราให้ดีขึ้น สิ่งที่คุณจะได้เรียนใน Workshop นี้ ● Cues คืออะไร สำคัญอย่างไร ● Cues ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างไร ● Cues แบบไหนควรใช้ตอนไหน อย่างไร ● ตัวอย่างการใช้ Cues ทั้ง 7 ท่า  How to cue squat How to cue hinge How to cue lunge How to cue row How to cue chest press How to cue pull down How to cue overhead press ● การให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ ● Case Study
คุณสมบัติ
18 years old and above
18 years old and above
Minimum 1 year of training experience
Minimum 1 year of training experience
Prepare 1 exercise clip for each fundamental movement before attending the workshop i.e. How to cue squat, hinge, lunge, row, chest press, pull down and overhead press.
Prepare 1 exercise clip for each fundamental movement before attending the workshop i.e. How to cue squat, hinge, lunge, row, chest press, pull down and overhead press.
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 4,410.-

Barbell Basic Workshop ไทย _._
3 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาไทย
กิจกรรมเวิร์คช๊อป Barbell Basic ออกแบบหลักสูตรโดย Thai Powerlifting Federations (TPF)  มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และ ทักษะพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์บาร์เบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานการจับบาร์เบลที่ถูกต้อง  ปลอดภัยและสามารถถ่ายทอดได้ การเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติจากท่าบังคับทั้ง 4 ท่า ซึ่งเป็นท่าเล่นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่น โดยจะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะการจับบาร์เบลได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นใจ หลักสูตร Barbell Basic (3 ชั่วโมง ) ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้ 1. What is a barbell? How many types are there? 2. Benefit of barbell training. 3. Basic biomechanics. Gravity.  Center of gravity. Levers. Torque. 4. Core muscle. 5. Warm up. FRAMP up. 6. Basic exercises Squat. Bench press. Deadlift. Overhead press.
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Fit® Basic Life Support (CPR&AED) ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีบุคลกรการแพทย์มารับช่วงต่อ คุณจะเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและช่วยหายใจ (ซีพีอาร์) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี) ให้กับบุคคลที่ไม่รู้สึกตัว และการให้ความช่วยเหลือในกรณีการสําลักสิ่งแปลกปลอมทั้งกรณีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับครูฝึกสอนส่วนบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายทุกคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Golf Fitness Workshop ไทย
14 ชม.
ราคา7,470.-
หลักสูตรภาษาไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2 วันนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจถึงพื้นฐานของการเทรนร่างกายสำหรับนักกีฬากอล์ฟโดยเฉพาะ การเล่นกีฬากอล์ฟให้อยู่ในระดับ “ดี” ได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะหลายอย่าง เช่น เทคนิควงสวิง การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจ และการวางแผนการเล่น เนื่องจาก เราใช้ร่างกายในการเหวี่ยงไม้กอล์ฟความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับวงสวิงก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่นกอล์ฟให้ดีเช่นกัน คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสกับการแก้ไขเทคนิคหรือการฝึกจิตใจมากกว่าการแก้ไขข้อจำกัดของร่างกายในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้การฝึกร่างกายมักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วหลายคนยังมีความคิดที่ว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วงสวิงเสียและเล่นกอล์ฟได้แย่ลง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้าเราไปดูนักกอล์ฟระดับโลกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโปรแกรมการสร้างความแข็งแรงของร่างกายถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมนักกอล์ฟมืออาชีพแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่โปรแกรมการเทรนร่างกายที่ดีจะช่วยให้นักกอล์ฟเหล่านั้นตีได้ไกลขึ้นและมีความสม่ำเสมอสูงขึ้นแต่ยังสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำวงสวิงซ้ำๆเป็นเวลานานหลายปีได้อีกด้วย กิจกรรมเวิร์คชอฟกอล์ฟฟิตเนส เป็นกิจกรรมในการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการประเมินความสามารถของนักกอล์ฟรวมถึงการออกแบบโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นให้ดีขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้นโดยปราศจากอาการบาดเจ็บ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและกรอบความคิดของเทรนเนอร์ระดับโลกรวมถึงแนวทางในการออกแบบโปรแกรมสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเทรนร่างกายให้กับนักกอล์ฟเป็นเวลา 2 วันผ่านการอภิปรายและกิจกรรมต่างๆและเมื่อเรียนจบแล้วคุณก็จะมีทักษะในการออกแบบและนำโปรแกรมการเทรนร่างกายเพื่อใช้กับตัวคุณเองหรือนำไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าที่เล่นกอล์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ • คุณจะได้เรียนรู้การประเมิน Movement ที่จำเป็นในการสร้างวงสวิงที่มีประสิทธิภาพ • คุณจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้าง Mobility & Stability เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของร่างกาย • คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทดสอบและเทรน Strength & Power ให้กับนักกอล์ฟเพื่อสร้างวงสวิงที่ทรงพลัง • คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบโปรแกรมการเทรนร่างกายสำหรับนักกอล์ฟทุกประเภททั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ นักกอล์ฟสตรี นักกอล์ฟเยาวชน และนักกอล์ฟอาวุโส
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
14 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,300.-
ราคาเริ่มต้น 7,470.-


Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance) ไทย
8 ชม.
ราคา6,750.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Performance หรือ FMT Performance จะมุ่งเน้นไปในลักษณะเฉพาะทางมากกว่าหลักสูตร FMT Basic โดยผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร FMT Performance นั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร FMT Basic มาก่อนเนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นไปทางด้านการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มากขึ้น การใช้เทปตาม myofascial pathways เน้นด้าน movement therapy และ performance enhancement. วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Performance 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประยุกต์ใช้การใช้เทปกับกรณีศึกษาตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) เพื่อกระตุ้นให้เกิด Functional Movement 2. การใช้เทปโดยมีการอ้างอิงการใช้หลักฐานทางวิชาการ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและใช้หลักการของเทปมาแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี (ออนไลน์) 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Performance 1. ทบทวนการใช้เทปจากหลักสูตร FMT Basic 2. การติดเทปเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว 3. การประยุกต์ใช้เทปทางการกีฬา 4. การประยุกต์ใช้เทปร่วมกับการออกกําลังกาย 5. การประยุกต์ใช้ back chain taping 6. การประยุกต์ใช้ front chain taping 7. การประยุกต์ใช้ lateral chain taping 8. การประยุกต์ใช้ functional chain taping 9. การประยุกต์ใช้ helical chains taping 10. การประเมินและการวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 7,500.-
ราคาเริ่มต้น 6,750.-

Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic) ไทย
8 ชม.
ราคา6,750.-
หลักสูตรภาษาไทย
Functional Movement Training Basic หรือ FMT Basic จะประกอบไปด้วยทฤษฏีและหลักการใช้เทปเบื้องต้นสําหรับการฟื้นฟู อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทาง การใช้เทปเพื่อลดบวมและการใช้เทปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬา วัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักสูตร FMT Basic 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการการใช้เทปตามหลัก longitudinal muscle chain approach (Functional Movement Training) 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจผลทางสรีระวิทยาของการใช้เทป 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจหลักการ functional taping และวิธีการใช้เทปเพื่อการบําบัดรักษา การลดบวม การลดอาการปวด การจัดท่าทางและการทรงท่า การออกกําลังเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว โดยใช้เทปเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทปตามหลักการต่างๆ 4. การใช้เทปตามโมเดล “taping movements, not muscles.” ขอบเขตการเรียนรู้ในหลักสูตร FMT Basic 1. ทฤษฎีของการใช้เทป kinesiology taping 2. การใช้เทปลดปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 3. การใช้เทปเพื่อลดบวม 4. การใช้เทปเพื่อการจัดท่าทางและการทรงท่า 5. การใช้เทปในหญิงตั้งครรภ์ 6. การใช้เทปเพื่อลดผังผืดแผลเป็น  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 7,500.-
ราคาเริ่มต้น 6,750.-

Fit® Strength and Power Exercises for Golfers ไทย
7 ชม.
ราคา4,410.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรการเพิ่มความแข็งแรงและกำลังสำหรับนักกอล์ฟเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดมาจากหลักสูตร Golf Fit- ness Workshop ที่มุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจในการประเมินและการออกแบบโปรแกรมการฝึกฝนเพื่อเพิ่ม ความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหว (movement) ความแข็งแรง (strength) และกำลัง (power) สำหรับ นักกอล์ฟในหลายกลุ่มประชากร ในหลักสูตรการเพิ่มความแข็งแรงและกำลังสำหรับนักกอล์ฟนี้ เราจะเน้นไปที่ท่าการออกกำลังกับอุปกรณ์ ต่างๆรวมถึงเทคนิคการฝึกฝนร่างกายที่จะช่วยสร้างให้นักกีฬากอล์ฟมีความสามารถในการสวิงที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยพละกำลังโดยมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บน้อยที่สุด นอกจากนี้แล้วคุณจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียของท่าการออกกำลังหรือเทคนิคการฝึกฝนต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเข้าใจถึง ความสำคัญของการจับคู่ความเร็วของหัวไม้และศักยภาพของร่างกาย (matching swing speed with body speed) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่และยืดอายุการเป็นนักกีฬาให้นานที่สุดอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลา
7 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,900.-
ราคาเริ่มต้น 4,410.-

Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Partner Stretching จำนวน 3 ชั่วโมง ออกแบบมาเพื่อ Fitness Professionals ทุกสายงานที่ต้องการเรียนรู้หลักการขั้นพื้นฐาน และ เทคนิคต่างๆ ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบองค์รวมครบทั่วทุกส่วนของร่างกาย โดยการมีผู้ออกกำลังกายร่วม หรือ Partner มาช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎีและการนำไปสู่ภาคปฏิบัติพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงโดยครูจิมมี่ – ยุทธนา  พลเจริญ, มาสเตอร์โยคะแถวหน้าของไทยและผู้อำนวยการหลักสูตรครูสอนโยคะประจำสถาบัน FIT Thailand หลักสูตรนี้จึงมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์และเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ หรือครูฝึก Personal Trainer ที่จะนำไปปรับใช้ในการแนะนำผู้ฝึกที่เราต้องดูแล
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Early bird rate

Passive Stretching Workshop for Runners ไทย
3 ชม.
ราคา2,340.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร Passive Stretching Workshop for Runners จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรต่อยอดการยืดเหยียดขั้นพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้หลักการและเทคนิคเฉพาะทางในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ สำหรับนักวิ่งและนักกีฬาทุกๆ ประเภท เทคนิคของการทำ Dynamic Warm Up ก่อนการออกกำลังกาย เทคนิคในการจัดเรียงลำดับท่าที่ใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Routine ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบบ Total Body ในขณะที่ผู้ฝึกยังคงสวมใส่รองเท้า Routine ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ แบบ Total Body เต็มรูปแบบ(บนเสื่อออกกำลังกาย) อาการเจ็บตึงกล้ามเนื้อที่มักจะพบได้บ่อยๆ จากการออกกำลังกาย กับการใช้ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ มาเพื่อช่วยป้องกัน, บรรเทา และฟื้นฟู อาการบาดเจ็บต่างๆ ที่เกิดจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย Experienced Educator: คุณครูจิมมี่ – ยุทธนา  พลเจริญ, มาสเตอร์โยคะประสบการณ์กว่า 20 ปี ควบคู่กับการวิ่งอัลตร้าเทรลและอัลตร้ามาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบจนเป็นงานอดิเรกที่ทำเป็นเป็นประจำจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นบันทึกประสบการณ์การวิ่ง อาทิเช่น ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นโค้ชวิ่ง Running Coach Certification Course จากโค้ช Ranell Hobson จาก Academy of Sport Speed (ASSA), ออสเตรเลีย นักกีฬากรีฑา ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ นักกีฬากรีฑา ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมอื่น ๆ อีกมากมาย  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
ปกติราคา 2,600.-
ราคาเริ่มต้น 2,340.-

Early bird rate

TWIST Functional Training 101 ไทย
12 ชม.
ราคา8,550.-
หลักสูตรภาษาไทย
FUNCTIONAL TRAINING คือ การฝึกเพื่อเน้นการนำไปใช้งานนั้นช่วยพัฒนาเรื่องความแข็งแรง ความมั่นคง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความอึด และความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ และเล่นกีฬา รูปแบบการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำกันทุกวันก็เช่น เดิน-ก้าว ยก ดัน ดึง พับ หมุน เป็นต้น หลักสูตร 2 วันนี้จะนำคุณไปสู่องค์ประกอบทั้ง 4 ของการเคลื่อนไหว (Movement)  แกนกลางลำตัว (Core) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength และการทรงตัว (Balance) คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของแต่ละองค์ประกอบ ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีทั้งความยากและง่าย เพื่อนำไปใช้กับลูกค้าทุกกลุ่มอายุ ระดับความสามารถ และกีฬาที่เล่นอยู่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกีฬาผ่านการสร้างความเป็นนักกีฬา และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกกลุ่มอายุและความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,500.-
ราคาเริ่มต้น 8,550.-

Special Price

Functional and Resistance Training Tools
Olympic Weightlifting Seminar ไทย Returning in May 2024!
12 ชม.
ราคา8,010.-
หลักสูตรภาษาไทย
กีฬายกน้ำหนัก หรือ Olympic Weightlifting จะมีไว้เพื่อฝึก Power, Coordination เหมาะสำหรับนักกีฬา หรือผู้ที่สนใจใน Phase ของ Performance โดยจะมีท่าในการฝึกอยู่ 2 ท่าหลัก ก็คือท่า Snatch และท่า Clean and Jerk ซึ่ง Part ที่สำคัญสุดในการฝึกเริ่มต้น ก็คือ Mobility และเทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราฝึกได้อย่างปลอดภัย แล้วก็มั่นใจในการเพิ่มน้ำหนัก เนื้อหาหลักๆ สำหรับคอร์สนี้ก็จะมีของการใช้กล้ามเนื้อใน Sequence ต่างๆของการยกในท่า Olympic Weightlifting ลำดับการฝึก, การโฟกัสตั้งแต่ท่าง่ายไปหาท่ายาก และที่สำคัญเรื่องหลักความปลอดภัยในการฝึกว่าฝึกอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บในขณะฝึก เมื่อจบการอบรมคุณจะสามารถ เข้าใจพื้นฐานและหลักการของท่า Olympic Weightlifting ฝึกปฏิบัติท่า Olympic Weightlifting ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย หลักสูตรคลอบคลุมหัวข้อ ดังต่อไปนี้ Foundations Snatch Teaching Progression Clean Teaching Progression Jerk Teaching Progression Assistance Exercises Weightlifting Mobility Assessment Program Design Weightlifting Equipment  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 8,900.-
ราคาเริ่มต้น 8,010.-

Early Bird Rate

Mobility Training
FTI Functional Mobility Course ไทย
8 ชม.
ราคา8,550.-
หลักสูตรภาษาไทย
FTI Mobility Training คือ การเรียนรู้การฝึกพัฒนาความยืดหยุ่นของ โครงสร้างร่างกาย ทั้งข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนไหว ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยวีธีการที่นำมาใช้ได้แก่ 📙 Joint Rolling (การหมุนข้อต่อ) 📙 Self-Myofascial Release (การคลายผังพืดกล้ามเนื้อ) 📙 Mobilisations (การเตรียมความพร้อมข้อต่อ) 📙 Activations (การกระตุ้นกล้ามเนื้อ) 📙 Stretching (การยืดกล้ามเนื้อ) ซึ่งเราจะนำวีธีการต่างๆมาใช้ ในการวางโปรแกรมออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการออกกำลังกาย รายละเอียดคร่าว ๆ ที่กล่าวมาว่าน่าสนใจแล้ว เนื้อหาลึก ๆ และการปฏิบัติน่าสนใจกว่าอีก
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,500.-
ราคาเริ่มต้น 8,550.-

Nutrition and Weight Management
Fit® Sports Nutrition in Practice ไทย
7 ชม.
ราคา5,490.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักกีฬา โค้ช นักโภชนาการ นักโภชนาการการกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภททนทาน (Endurance Sports) หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านพัฒนาสมรรถภาพร่างกายโดยใช้ความรู้ทางด้านโภชนาการการกีฬาเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ทางโภชนาการ เช่น การวางแผนโภชนาการอาหารก่อนแข่งขันเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอและป้องกันการสูญเสียไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ การเติมพลังงานและอิเล็กโตไลน์ในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อรักษาระดับพลังงานและสมดุลเกลือแร่ การชดเชยพลังงานหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขันเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว การจัดเตรียมน้ำและพลังงานเพื่อป้องกันการลดลงของสมรรถภาพร่างการที่เกิดจากภาวะขาดน้ำ การใช้อาหารทางการกีฬาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายประเภททนทาน การวางกลยุทธ์ทางโภชนาการที่จะช่วยให้สามารถแสดงศักยภาพร่างกายได้สูงสุดในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านฟิตเนสหรือมีประสบการณ์การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป
3 เดือนขึ้นไป
ระยะเวลา
7 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,100.-
ราคาเริ่มต้น 5,490.-

Fit® Weight Loss Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Fitness Nutrition Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีช่วยให้ลูกค้ามีวิธีจัดการอาหารให้เข้ากับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัว และ/หรือเพิ่มสมรรถภาพด้านการกีฬา เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางการกีฬา วิธีการอธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและความเชื่อด้านโภชนาการ และวิธีการประเมินสูตรอาหารทั่วไป หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ การสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เวลาในการบริโภคอาหารและตัวเลือกที่ดี การวางแผนการจัดการอาหาร และการจัดเก็บและการปรุงอาหาร
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ) อังกฤษ
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจำนวนมากกว่า 80% ต้องการลดน้ำหนัก หลักสูตร 12 ชั่วโมงนี้จะสอนหลักการและเทคนิคในการสอนและออกแบบโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณลดไขมันผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม เรียนรู้วิธีการช่วยให้ลูกค้าลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักโดยใช้แนวทางและวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะสามารถอธิบายปัจจัยทางสรีรวิทยา กายวิภาค และจิตวิทยาเฉพาะสำหรับโรคอ้วนและการเพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและสอนลูกค้าที่ต้องการลดน้ำหนักตัว และแนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย โภชนาการ และ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรนี้อาจช่วยเตรียมพร้อมคุณสำหรับการสอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ACE® Health Coach certification
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Small Group and Group Training
Fit® Small Group Training ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และนำเสนอโปรแกรมการฝึกแบบกลุ่มเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ (2-8 คน) ซึ่งจะดึงดูดลูกค้า เห็นผลลัพธ์จากการฝึก เพิ่มรายได้ และต่อยอดอาชีพของคุณได้ คุณจะได้เรียนรู้การนำเอาการสอนแบบกลุ่มเล็กมาใช้ในการประกอบธุรกิจของคุณ สร้างแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสอนแบบกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าแต่ละคน เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับกลุ่มเล็ก จัดพื้นที่ อุปกรณ์ และลำดับการออกกำลังกาย และเป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Special Considerations
Fit® Training Clients with Lower Back Pain ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่าง ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง สรีรวิทยาและพยาธิสภาพ ปัจจัยเสี่ยงและอาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ อาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และอาการปวดร้าวลงขา หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้ยังอธิบายแนวทางการทดสอบและการออกกำลังกาย ข้อห้าม การฝึกระบบหัวใจและการฝึกด้วยแรงต้าน องศาการเคลื่อนไหว และการนำทุกองค์ประกอบมาสร้างเป็นโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ข้อควรระวังในการทำกิจวัตรประจำวัน การป้องกันการบาดเจ็บ และวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของลูกค้าอีกด้วย
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Women’s Fitness Essentials ไทย สถานที่อบรม: Lion Fitness เชียงใหม่
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการสร้างโปรแกรมการฝึกเฉพาะบุคคลตามความต้องการของผู้หญิงให้เหมาะกับช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดจนถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของพวกเขา
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Women’s Fitness Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าผู้หญิงประสบความสำเร็จด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยผู้เรียนจะสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคลตามความต้องการของผู้หญิง เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เช่น ช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน วัยหมดประจำเดือนหรือในช่วงสูงอายุ โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ตลอดจน สามารถอธิบายถึงประโยชน์และข้อดีของการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ศึกษาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะ เรียนรู้และทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการวางรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง สามารถวางรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงโดยอาศัยความรู้พื้นฐานข้างต้นได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านสุขภาพ ความเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง และลักษณะการออกกำลังกายที่ตรงตามความต้องการในแต่ละบุคคล เหมาะสมกับช่วงวัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วงผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวไม่ปกติ ผู้เรียนจะสามารถชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ที่ส่งผลถึงผู้หญิงเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Women’s Fitness Essentials อังกฤษ
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เรียนรู้เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าผู้หญิงประสบความสำเร็จด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยผู้เรียนจะสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคลตามความต้องการของผู้หญิง เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เช่น ช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน วัยหมดประจำเดือนหรือในช่วงสูงอายุ โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ตลอดจน สามารถอธิบายถึงประโยชน์และข้อดีของการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ศึกษาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพาะ เรียนรู้และทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการวางรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง สามารถวางรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงโดยอาศัยความรู้พื้นฐานข้างต้นได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้านสุขภาพ ความเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง และลักษณะการออกกำลังกายที่ตรงตามความต้องการในแต่ละบุคคล เหมาะสมกับช่วงวัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วงผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวไม่ปกติ ผู้เรียนจะสามารถชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ที่ส่งผลถึงผู้หญิงเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Pre & Post Rehabilitation Training ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
คอร์ส 6 ชั่วโมงนี้เหมาะกับ Personal Trainer เพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะเทรนลูกค้าของท่านในการระวังป้องกันถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ, หลักการประเมินอย่างถูกต้องและปลอดภัย, ทักษะการเทรนลูกค้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือ เมื่อลูกค้าของท่านผ่านการบาดเจ็บมาแล้ว โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถสอนให้ลูกค้ารู้ถึงกลไกการเคลื่อนไหวที่จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมอีกครั้ง
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
การออกกำลังกายในระหว่างตั้งครรภ์ให้ประโยชน์มากมายต่อแม่และเด็ก หลักสูตร 6 ชั่วโมงนี้จะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนความปลอดภัย ข้อดีและข้อห้ามในการออกกำลังกาย คุณจะได้เรียนรู้การออกกำลังกายเฉพาะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนท่าฝึกทั่วไปให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรคุณจะมีความมั่นใจในการฝึกและออกแบบโปรแกรมตลอด 3 ไตรมาสของการตั้งครรภ์ และ 6 เดือนหลังคลอด
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Fit® Senior Fitness Specialist ไทย
12 ชม.
ราคา8,460.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการช่วยให้ประชากรสูงอายุมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงด้วยการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีและคงสุขภาพให้แข็งแรง เพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุและโรคต่างๆ เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกระบบหัวใจ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และความยืดหยุ่นสำหรับระดับความสามารถต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ ผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ และผู้ที่อ่อนแอ 
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 9,400.-
ราคาเริ่มต้น 8,460.-

Fit® Youth Exercise Essentials ไทย
6 ชม.
ราคา4,680.-
หลักสูตรภาษาไทย
เรียนรู้วิธีการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก ให้พวกเขามีวิธีจัดการกับวิถีชีวิตแบบนั่งนิ่งและช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะสามารถสอนเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 19 ปี ที่มีเป้าหมายทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา เพิ่มกิจกรรมทางกายไปจนถึงลดน้ำหนักตัว คุณจะมีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกที่สนุก ปลอดภัย และเฉพาะตามความต้องการของเด็กแต่ละคน
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 5,200.-
ราคาเริ่มต้น 4,680.-

Workshops for General Public
Healthy Eating Essentials (Thai) ไทย
6 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาไทย
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Healthy Eating Essentials (English) อังกฤษ
6 ชม.
ราคา3,690.-
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของอาหารทั้งทางบวกและลบที่มีต่อร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ค้นหาอาหารที่คุณควรจะต้องกินให้มากขึ้นและน้อยลงแล้ว ยังทราบว่าต้องกินอย่างไรและเมื่อไรเพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทั้งตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ เรากำลังได้รับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาจากสื่อเกี่ยวกับโภชนาการ สูตรอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร “สุขภาพ” ต่างๆ และซูปเปอร์ฟู้ด ฯลฯ อย่างไรก็ตามภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน และโรคเรื้อรังต่างๆก็ยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยทุกๆปี และในทั่วโลกอีกด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณจะมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์สื่อโฆษณาทั้งหมดที่คุณอ่านและได้ยินมา และที่สำคัญคือสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านแผงลอย และร้านกาแฟ และที่บ้าน เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว เพิ่มความมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพดีต่อไป
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
ปกติราคา 4,100.-
ราคาเริ่มต้น 3,690.-

Running Fundamentals ไทย
12 ชม.
ราคา5,580.-
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่ง ที่ต้องการเรียนรู้หลักการในการเตรียมความของร่างกาย กล้ามเนื้อ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย โดยเนื้อหาหลักสูตรมีทั้งการฝึกปฏิบัติในท่าทางพื้นฐาน ร่วมกับการบรรยาย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เทคนิค การเตรียมตัว ก่อนและหลังวิ่ง เรียนรู้องค์ประกอบของการฝึกวิ่ง การฝึกกล้ามเนื้อในนักวิ่งให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบการเรียนการสอน: ในชั้นเรียน (Face-to-Face) ตามวัน และ เวลาที่กำหนดในตาราง ชั่วโมงการเรียนการสอน: จำนวน 12 ชั่วโมง กลุ่มผู้เรียน : บุคคลทั่วไป หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและกีฬาประเภทวิ่งที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิ่งขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้บรรลุเป้าหมาย  
คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
ปกติราคา 6,200.-
ราคาเริ่มต้น 5,580.-