กภ.สุภชาวัลย์ แสงสุขเอี่ยม


วุฒิการศึกษา

Certified Physiotherapist

 • ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

ภาษา

ภาษาไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศฯ
 • ประกาศนียบัตรการออกกำลังกายในคนไข้ภาวะกระดูกสันหลังคด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dagmar Pavlu จากมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
 • ประกาศนียบัตรการใช้ผ้าเทปบำบัด หลักสูตร Fascial Movement Taping 1 (FMT1) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านอาการเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนล่าง
 • ประกาศนียด้านการตระหนักถึงการใช้ยาในบทบาทของนักกายภาพบำบัด
 • ประกาศนียบัตรด้านระบบร่างกาย และการชดเชยระบบร่างกาย
 • ประกาศนียบัตรการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ในผู้ป่วย
 • ประกาศนียบัตรการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ในผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
 • ประกาศนียบัตรด้านเทคนิกและการรักษาผู้ป่วยในภาวะกระดูกสันหลังทำงานผิดปกติ
ประสบการณ์การทำงาน
 • นักกายภาพบำบัด โครงการเก็บรักษ์ จากสุราษฎณ์ธานี ถึง เกาะสมุย
 • นักกายภาพบำบัด งานก้าวคนละก้าว จากปัตตานี สู่ เชียงราย
 • นักกายภาพบำบัด งานแข่งขันแบดมินตันรัฐวิสาหกิจ ทีมธนาคารออมสิน
 • นักกายภาพบำบัด งานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • นักกายภาพบำบัด งานแข่งขันกีฬารักบี้นานาชาติ
 • นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ

 


หลักสูตรที่สอน
Sports Massage (นวดทางการกีฬา) คลิกดูรายละเอียด