อนงค์นุช รุ่งหิรัญศักดิ์ – ติ๊ก


วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี Physical Education คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพลศึกษา สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • ปริญญาโท Physical Education คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพลานามัย สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาษา

ไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศ
  • Certificate international weightlifting seminar in Southeast Asia
  • Certificate Olympic Solidarity Technical Course for Coach
  • IWF Development Program 2016: Advance Level for Coach
  • Seminar in Sport Science for Women and Girls in Weightlifting
  • Certified Personal Trainer
ผู้เชี่ยวชาญ
  • ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ) 2011 – ปัจจุบัน
  • โค้ช Olympic weightlifting ประจำ Iron Hive Gym 2020 – ปัจจุบัน

หลักสูตรที่สอน
Olympic Weightlifting Seminar คลิกดูรายละเอียด