พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

หลักสูตรที่สอน
BOSU® Mindful Movement and Mobility คลิกดูรายละเอียด