พิลาศลักษณ์ พงษ์สมบูรณ์ – แป้ง


วุฒิการศึกษา

Bachelor of Science (Sports Science), College of sports science and technology, Mahidol  University

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE®, TRX®, Boothcamp, BOSU®, Lesmills® (BODYJAM, BODYBALANCE, BODYSTEP), Yoga, Pilates Mat, Pilates Reformer 

ผู้เชี่ยวชาญ

Group Exercise Class, Pilates