ยุทธนา พลเจริญ – จิมมี่


วุฒิการศึกษา

B.A. Physical Education, E-RYT.500, YACEP., IRYT.500 Yoga teacher trainer and ACE® CPT. Jimmy was the first Yoga Teacher to teach international standard Yoga in the Thai language. He specialises in Yoga, Stretching and has been teaching Yoga 200 RYT and 300 RYT. He teaches in Thai and English

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

2002 Thai Traditional Massage Certificate, Thai Traditional Medicine Development Foundation
2004 First Aid Instructor Certificate, Thai Red Cross, Bangkok, Thailand
2005 Professional Personal Trainer Certificate, American Council on Exercise (ACE),USA.
2006 ACE Fitness Yoga (Correspondence) Course Certificate, American Council on Exercise (ACE), USA.
2007 DSWFitness The Yoga Connection Course Certificate, Desert Southwest Fitness ( DSWFitness ), USA.
2007 Yoga Certificate ( Expert Level ), ExpertRating Certified Professional, Chandigarh, India.
2007 200hour International Yoga Teacher Diploma, Tirisula Yoga, One Fitness, Puchong, Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia.
2007 Registered Yoga Teacher (R.Y.T.) with Yoga Alliance ( Y.A.), USA.
2007 International Registered Yoga Teacher (I.R.Y.T.) with International Yoga Federation ( I.Y.F.), Uruguay.
2008 Registered Yoga Teacher with Yoga Alliance International ( Y.A.I.), India.
2008 Asia Yoga Conference 2008, Hongkong.
2009 Asia Yoga Conference 2009, Hongkong.
2009 Vinyasa Yoga Specialist Course Certificate, Desert Southwest Fitness ( DSWFitness ), USA.
2009 Balancing Yoga for Hips and Shoulders Course Certificate, Desert Southwest Fitness ( DSWFitness ), USA.
2009 Yoga for Kids Workshop with Jess Gronholm (Crunch) by Fitness Innovations (Thailand) limited, Bangkok, Thailand.
2009 Asia Fitness Convention Bangkok 2009, Thailand.
2009 Yoga Anatomy & Alignments with Simon Borg-Olivier (Synergy Yoga) by Fitness Innovations(Thailand) limited, Bangkok, Thailand.
2010 Asia Yoga Conference 2010, Hong Kong.
2010 Asia Fitness Convention Bangkok 2010, Thailand.
2011 Ashtanga Vinyasa Yoga (Primary Series Immersion Training I) with David Swenson, Pure Yoga, HongKong.
2011 Asia Yoga Conference 2011, Hong Kong.
2012 Asia Yoga Conference 2012, Hong Kong.
2013 Ashtanga Vinyasa Yoga Intensive Practice with Sri R. Sharath Jois & Saraswasthi Jois, @ Ashtanga Vinyasa Yoga Institute, Mysore, India.
2013 Asia Yoga Conference 2013, Hong Kong.
2015 300hour Ashtanga Vinyasa Yoga Teacher Certified from Tattavaa Yoga Shala(Master Kamal Singh), Rishikesh, India.
2017 Ashtanga Vinyasa Yoga Intensive Practice with Saraswathi Jois @ Ashtanga Vinyasa Yoga Institute, Mysore, India.


หลักสูตรที่สอน
Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป คลิกดูรายละเอียด
Passive Stretching Workshop for Runners คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course) คลิกดูรายละเอียด