หลักสูตรผู้ฝึกสอนโยคะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance


หลักสูตร ภาษาไทย
สื่อการเรียนการสอน
Manuals
Face-to-Face Instruction
Practice Test
FIT Certificate
Certificate
Fit Bag
Free CPR Course
ปกติราคา 120,000.-
ราคาเริ่มต้น 84,000.-

ส่วนลดพิเศษ 30%

รับส่วนลด เมื่อสมัครก่อนเปิดเรียน 2 สัปดาห์


คุณสมบัติ
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1ปี
มีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ ไม่ต่ำกว่า 1ปี
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เข้าใจภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
จบหลักสูตรครูสอนโยคะ จำนวน 200 ชั่วโมง
จบหลักสูตรครูสอนโยคะ จำนวน 200 ชั่วโมง
ระยะเวลา
300 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะ จำนวน 300 ชั่วโมง (สไตล์หฐวินยาสะ) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่อเนื่องสำหรับครูสอนโยคะที่ได้รับการรับรองโดยสถาบัน Yoga Alliance  ที่เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ครูสอนโยคะที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพครูโยคะเพื่อก้าวสู่การเป็นครูสอนโยคะขั้นสูง (Senior Yoga Teacher) หรือในระดับอาจารย์ครูโยคะ (มาสเตอร์โยคะ) โดยผู้เรียนสามารถขึ้นทะเบียนครูสอนโยคะในระดับ RYT-500 กับทางสถาบัน Yoga Alliance เมื่อจบหลักสูตรฯ ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด

เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครูสอนโยคะ, วิถีแห่งการเป็นครูสอนโยคะหรือโยคีที่ดีเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอนโยคะ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านโยคะ และการส่งต่อพลังงานดีๆ สู่สังคมผู้มีใจรักการออกกกำลังกายด้านโยคะ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 1. Introduction to Hatha Vinyasa Yoga (Standard Sequence)

ภาคทฤษฎี : โยคะคืออะไร, ประวัติความเป็นมาของโยคะ, โยคะแขนงต่างๆ, โยคะในยุคปัจจุบัน, มรรค 8แห่งโยคะ

ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต, การอบอุ่นร่างกายเพื่อสร้างความพร้อมก่อนการฝึก, สุริยนมัสการ, อาสนะขั้นพื้นฐาน, ปราณยามะขั้นพื้นฐาน, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ)

 1. Hatha Vinyasa Yoga (Intermediate Sequence.) and Yoga Philosophy

ภาคทฤษฎี : ปตัญชลีโยคะสูตร, สงครามมหาภารตยุทธ/ภควัตคีตา, 3Guna(แนวคิดของอาหารสามประเภทตามแบบโยคะ), 3Dosha(ธาตุต่างๆในร่างกายของเรา), Kosha, Sat Karma(Sodhana Kriya), Bandha(พันธะ), องค์ประกอบและโครงสร้างโดยทั่วไปของคลาส หฐะวินยาสะโยคะ

ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต, Sat Karma(ทำชลเนติ และสุตราเนติ), ประยุกต์เทคนิคแห่งพันธะสู่การฝึกโยคะอาสนะอย่างมีประสิทธิภาพ, ท่าชุดฝึกโยคะอาสนะ Hatha Vinyasa Yoga(Intermediate Sequence), ปราณยามะแบบต่างๆสำหรับการฝึกโยคะ, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ)

 1. Yoga Anatomy and Hatha Vinyasa Yoga Sequence

ภาคทฤษฎี : ทบทวนศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและแนวในการเคลื่อนที่ของร่างกาย, ทบทวนระบบโครงสร้างร่างกาย(กระดูกและข้อต่อต่างๆในร่างกาย), ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อ, ระบบการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนเลือดในร่างกาย, ระบบการหายใจ, ระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย, ระบบประสาท, จักระและต่อมไร้ท่อในร่างกายมนุษย์

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับชุดท่าฝึก Intermediate Sequence

ภาคปฏิบัติ : การสวดมันตราสันสกฤต,Counter Pose Idea for Yoga Asana(การทำงานของกล้ามเนื้อและการออกแบบท่าแก้) ท่าชุดฝึกโยคะอาสนะ, ปราณยามะแบบต่างๆสำหรับการฝึกโยคะ, โยคะนิทรา(การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบหลังการฝึกโยคะ)

 1. Hatha Vinyasa Yoga (Intermediate Sequence.) Skill & Method to teaching Yoga Class and teaching Yoga Workshop

 

คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม

 1. ผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรครูโยคะ(200ชั่วโมง) จากทุกๆสถาบัน ที่ได้รับการรับรองโดย Yoga Alliance (YA.), ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรครูโยคะ(200ชั่วโมง) Hatha Vinyasa Yoga TTC. by Jimmy Yoga และ ผู้ที่เป็นศิษย์เก่าคอร์สครูโยคะ จำนวน 200ชั่วโมง จาก สถาบันฟิต
 2. มีประสบการณ์ในการสอนโยคะ
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20ปี บริบูรณ์
 4. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติ
 5. ความรู้ทางด้านภาษาไทย : ผู้เรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวันเพื่อการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถทางการฟัง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านเนื้อหาบทเรียน/ทำความเข้าใจ และการเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 6. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ : ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถอ่านออก เขียนได้

 

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 120,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร และที่พัก

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลหลักสูตร โทร. 02 650 9242  / Official LINE พิมพ์ @fit.thailand หรือ สอบถามครูผู้สอน – ยุทธนา  พลเจริญ (ครูจิมมี่) ผ่านช่องทางFacebook : Jimmy Yoga  /  E-mail : [email protected]  หรือ Line ID : jimmy_yoga

อ่านต่อ
จำนวนผู้เรียนต่อคลาส
ขั้นต่ำ 6 คน และสูงสุดไม่เกิน 20 คน
สถานที่เรียน

บริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ,สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต (ทางออกหมายเลข 2) ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 650 9242ขั้นตอนการสมัครเรียน for website
ค้นหาคอร์ส

ดูรายละเอียด
และ ตารางคอร์สที่สนใจ ที่
www.fitthai.com

สอบถามโปรโมชั่น

: 02-650-9242 , 02-650-8282
: fit.thailand
ท่านสามารถขอดูตารางเรียน
และหัวข้อที่จะได้เรียนอย่างละเอียด
โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งให้ทางอีเมล

เลือกคอร์ส และ กลุ่ม

เมื่อเลือกคอร์ส และ กลุ่มได้แล้ว
กด Register คอร์สที่ต้องการทาง
website จนหน้าจอขึ้น Thank You

ตรวจสอบ E-mail

เช็คอีเมลเพื่อดู
Invoice ที่ระบบส่งให้

ชำระค่าสมัคร

สามารทำได้ด้วยการ โอนเงิน
หรือ มาชำระที่ FIT หรือ ขอ Link
เพื่อชำระด้วยบัตรเครดิตจากเจ้าหน้าที่

รับหนังสือเรียน

มารับด้วยตัวเอง หรือ แจ้งที่อยู่
ทางอีเมล[email protected]
ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งให้
(มีค่าจัดส่ง 200 บาทสำหรับ
Certification Course )

เตรียมตัว

อ่านหนังสือเตรียมตัว
รอเปิดเรียน

เช็คชื่อ

วันเปิดเรียน มาเซ็นชื่อ
ตรวจความถูกต้องของข้อมูล
และดูห้องเรียนที่เคาเตอร์ด้านล่าง

วิธีการชำระเงิน
เงินสด

ที่หน้าเคาน์เตอร์ ในเวลาทำการ
ฟิตเนส อินโนเวชั่น BTS สถานีเพลินจิต
เวลาเปิด-ปิดทำการ
จ. – พฤ. 07.00 น. – 19.00 น.
ศ. 07.00 น. – 18.00 น.
ส. – อ. 08.30 น. – 17.30 น.

บัตรเครดิต / บัตรเดบิต

คิดค่าธรรมเนียมอัตรา 3% ของยอดการรูดบัตร

เช็ค

สั่งจ่าย “Fitness Innovations (Thailand) Limited”

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเพลินจิต
เลขที่บัญชี 205-0-51073-0
ชื่อบัญชี บจก. ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)

หมายเหตุ

 1. กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปสำเนาหลักฐานการโอนเงิน และส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการโอนเงินเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
 2. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของธนาคารนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
 3. KTC LINK PAY บริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อชําระค่าลงทะเบียนด้วยการคลิกลิงก์ ให้ลูกค้าชําระเงินได้ทันทีสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบัตรเครดิต Visa / Master / JCB ทุกธนาคารทั่วโลก ผ่านระบบ KTC PayGate: Link Pay (KTC Payment Gateway) ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTC ภายใต้มาตรฐานรหัส OTP ทุกครั้ง ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด สมัครธุรกรรมมออนไลน์ KTC LINK PAY ติดต่อ [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 650 9242, 02 650 8282.
 4. แบ่งชำระค่าลงทะเบียนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 3 ครั้ง

*** เงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด