ฝึกพิลาทิสอุปกรณ์แอพพาราดัส มาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง