กภ.วิราภรณ์ แพบัว


วุฒิการศึกษา

M.Sc. Certified Physiotherapist (Second Class Honors)

 • ปริญญาโท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี (เกรียตินิยมอันดับ 2) สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาษา

ภาษาไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศฯ
 • ประกาศนียบัตรการอบรมด้วยเทคนิคแมคเค็นซี สำหรับกระดูกหลังส่วนล่าง โดยสถาบันแม็คเคนซี่ ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมขยับดัดดึงของระบบประสาท โครงสร้างร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง
 • ประกาศนียบัตรการขยับกระดูกและข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวในโครงสร้างส่วนบนของร่างกาย หลักสูตร Brain Mulligan’s Concepts โดยอาจารย์ Gaetano Milazzo ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการขยับกระดูกและข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวในโครงสร้างส่วนล่างของร่างกาย หลักสูตร Brain Mulligan’s Concepts โดยอาจารย์ Gaetano Milazzo ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมผ้าเทปพยุงกล้ามเนื้อแบรนด์ Kinesio หลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรการอบรมโรคกระดูกและประสาทในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนสะโพกทำงานผิดปกติ
 • ประกาศนียบัตรการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันการบาดเจ็บ
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการจัดการอาการปวดไหล่ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงวิจัยและปฏิบัติการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการจัดการอาการปวดหลัง โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครธน
 • นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • นักกายภาพบำบัดประจำทีมปัญจกีฬา แห่งประเทศไทย
 • นักกายภาพบำบัด นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด

 


หลักสูตรที่สอน
Sports Massage (นวดทางการกีฬา) คลิกดูรายละเอียด