กภ.พิมพ์รัก สินสมบูรณ์ทอง – เก๋


วุฒิการศึกษา

M.Sc. Certified Physiotherapist

 • ปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาษา

ภาษาไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศฯ
 • ประกาศนียบัตรการขยับกระดูกและข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวในโครงสร้างส่วนบนของร่างกาย หลักสูตร Brain Mulligan’s Concepts โดยอาจารย์ Gaetano Milazzo ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการขยับกระดูกและข้อต่อร่วมกับการเคลื่อนไหวในโครงสร้างส่วนล่างของร่างกาย หลักสูตร Brain Mulligan’s Concepts โดยอาจารย์ Gaetano Milazzo ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรอาจารย์สอนการใช้ผ้าเทปพยุงกล้ามเนื้อแบรนด์ RockTape จากสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย์ Steve Stahl นักกายภาพบำบัดด้านกีฬา ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมด้านการจัดการปัญหาอาการปวดคอ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงวิจัยและปฏิบัติการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการจัดการอาการปวดด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยอาจารย์ยอดชาย บุญประกอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรการอบรมการจัดการอาการปวดหลังจากกระดูก กล้ามเนื้อ และ เส้นประสาท โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครธน
 • นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • นักกายภาพบำบัดประจำทีมปัญจกีฬา แห่งประเทศไทย
 • นักกายภาพบำบัด นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด

 


หลักสูตรที่สอน
Sports Massage (นวดทางการกีฬา) คลิกดูรายละเอียด