ฟาน ศรีไตรรัตน์ – ฟาน


วุฒิการศึกษา
ภาษา

Thai,English

การฝึกอบรมและใบประกาศ
ผู้เชี่ยวชาญ

Movement Training,Strength and Conditioning


หลักสูตรที่สอน
TWIST Functional Training 101 คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ) คลิกดูรายละเอียด