ไกรยศ สุดสะอาด – โจ้


วุฒิการศึกษา

B.Sc. Sports Sciences, Mahidol University
M.Sc. Sports Sciences, Mahidol University
Ph.D. Sports Sciences, Mahidol University (Candidate)

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

Rocktape® Master Instructor
Trigger Point Therapy® Master Instructor
SLKZ ® Master Instructor


หลักสูตรที่สอน
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance) คลิกดูรายละเอียด
Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic) คลิกดูรายละเอียด
Functional Movement Training Series (Basics and Performance) คลิกดูรายละเอียด