อัญชลี เฮงสกุลวงษ์ – กิ๊บ


วุฒิการศึกษา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหิดล

 

ภาษา

ไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศ
  • ใบรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่มจากสถาบันที่มีชื่อเสียง Les Mills 5 โปรแกรม ได้แก่ BODYPUMP, BODY JAM, BODY COMBAT, SHABAM, และ GRIT
  • ใบประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนโยคะและพิลาทีส
  • มีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล และเป็นผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่ม ที่ Fitness First และ Jetts Fitness มามากกว่า 10 ปี
  • ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม อยู่ที่ Virgin Active

หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด