อัญชลี เฮงสกุลวงษ์ – กิ๊บ


วุฒิการศึกษา

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหิดล

 

ภาษา

ไทย

การฝึกอบรมและใบประกาศ

• ใบรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่มจากสถาบันที่มีชื่อเสียง Les Mills 5 โปรแกรม ได้แก่ BODYPUMP, BODY JAM, BODY COMBAT, SHABAM, และ GRIT

• ใบประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนโยคะและพิลาทีส

• มีประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล และเป็นผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่ม ที่ Fitness First และ Jetts Fitness มามากกว่า 10 ปี

• ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม อยู่ที่ Virgin Active


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร AFAA ผู้นำสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (ภาคภาษาไทย) คลิกดูรายละเอียด