ชุติมา นิรันต์สิทธิรัชต์ – ชุ


วุฒิการศึกษา

Bachelor of Arts and Communication (First Class Honor)

Bangkok University

Highschool, Montfort College

ภาษา

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

การฝึกอบรมและใบประกาศฯ
  • Certified Comprehensive Balanced Body Pilates Instructor, 2017
  • Certified ACE Personal Trainer, 2015
  • Certified Pilates Reformer Instructor by Pilates Academy of New York, 2013
  • Certified Anatomy Biomechanics Posture Review by Pilates Academy of New York, 2013
  • Certified Yoga Instructor by Yoga Alliance 200 Hrs, 2010
  • Certified RYT Yoga Instructor 200 Hrs, 2010
  • Award: The Most Versatile Instructor of Absolute You, 2014
ประสบการณ์การทำงาน

Pilates training (Group class and Reformer), Master mindful movement, Personal Training

Founder of Chu Pilates, Chiang Mai


หลักสูตรที่สอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3 คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3) คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์” คลิกดูรายละเอียด
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principles Training) คลิกดูรายละเอียด