ภูเขา หน่อสวรรค์ (ใหญ่)


ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

ใหญ่คลุกคลีอยู่ในวงการฟิตเนสของไทยมากว่า 12 ปี ใหญ่เทรนนักกีฬาระดับเยาวชนส่งต่อไปถึงระดับอาชีพ

นอกจากใหญ่จะเป็นหุ้นส่วนที่ Rebel Strength ใหญ่ยังสอนคอร์ส ACE และ FIT CPT รวมไปถึง ACSM, CSCS และ Olympic weightlifting specialist

ใหญ่มีเป้าหมายที่จะเผยแพร่และส่งต่อความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการออกกำลังกายไปให้ทุกคนในวงการนี้

ภาษา

ภาษาอังกฤษ


หลักสูตรที่สอน
Weight Training Program for Success คลิกดูรายละเอียด