วงศธร อังไชยบุญศรีสุข – จ๊อบ


วุฒิการศึกษา

Bachelor of Accountancy, Srinakharinwirot University

ภาษา

Thai

การฝึกอบรมและใบประกาศ

ACE-CPT
FIT-CPT
NSCA-CSCS
TPF Certified Coach Level 1&2


หลักสูตรที่สอน
Programming for Strength and Hypertrophy คลิกดูรายละเอียด