หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course)
ราคา