หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 1 – ทักษะการทำเฮล์ทโค้ชชิ่ง
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 2 – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
เวิร์กชอปเฮล์ทโค้ช 3 – วิถีชีวิตและโรคเรื้อรัง
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
การอบรมเพื่อเตรียมสอบหลักสูตร Health Coach
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (Thai)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training I
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Bodhi Suspension Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training II
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
MOTR Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (English)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Small Group Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
FTI Functional Mobility Course
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Running Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Training Clients with Lower Back Pain
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Pre & Post Rehabilitation Training
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Senior Fitness Specialist
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Youth Exercise Essentials
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Advanced Muscle and Strength Development
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Barbell Basic Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Coaching Cues for 7 Fundamental Movements
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Golf Fitness Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
TWIST Functional Training 101
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Passive Stretching Workshop for Runners
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Olympic Weightlifting Seminar
ราคา