หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
Fit® Sports Nutrition – Fueling Performance
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
FTI Functional Mobility Course
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Running Fundamentals
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Barbell Basic Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Golf Fitness Workshop
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT Performance)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Partner Stretching กิจกรรมเวิร์กชอป
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
TWIST Functional Training 101
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Passive Stretching Workshop for Runners
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
Olympic Weightlifting Seminar
ราคา