หลักสูตรและราคา

ประเภท
หลักสูตร
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
TWIST Functional Training 101
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาไทย – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Personal Trainer (ภาคภาษาอังกฤษ – เร่งรัด 3 สัปดาห์)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตร Certified Health and Wellness Coaching (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Personal Training
หลักสูตร
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบใบประกาศนียบัตร NSCA Certified Personal Trainer (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาไทย – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Sport Conditioning
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Certified Strength and Conditioning Specialist (หลักสูตรภาษาอังกฤษ – ข้อสอบภาคภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ Mat 1,Mat 2, Mat 3
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (MMP + Mat Pilates Instructor Training: Mat 1,Mat 2, Mat 3)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสบน “รีฟอร์มเมอร์”
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรครูสอนพิลาทิสกับ “แอพพาราทัส”
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (Thai)
ราคา
ประเภท
Pilates
หลักสูตร
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (Movement Principle Training)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Anatomy in Three Dimensions (excludes Balanced Body® manual)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Arc Pilates Instructor Training
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Bodhi Suspension Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training I
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
CoreAlign Instructor Training II
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Mat and Ball Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Mat and Bands Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Mat and Ring Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Mat and Roller Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
MOTR Instructor Training Comprehensive
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
MOTR Training Fundamentals
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Healthy Eating Essentials (English)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Group Fitness Instructor Training (GFIT)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Small Group Training
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Movement Principles
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Fitness Nutrition Specialist
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Sports Nutrition – Fueling Performance
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Course Level 2
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Weight Loss Specialist (ภาษาอังกฤษ)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Running Fundamentals
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Functional Mobility Course
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Training Clients with Lower Back Pain
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Pre & Post Rehabilitation Training
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Senior Fitness Specialist
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Training Pregnant and Post-Partum Clients
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Women’s Fitness Essentials
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Youth Exercise Essentials
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
BOSU® Advanced Programming Strategies
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
BOSU® Mindful Movement and Mobility
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
BOSU® Next Generation Balance Training
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Advanced Concepts of Kettlebells Level 2
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
FTI Fundamentals of Kettlebells Level 1
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Surge® Hydro Performance Training
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Surge® Hydro Program Design
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Surge® Hydro Training System
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Certified Personal Trainer NSCA® Exam Preparation Course (includes NSCA® textbook) – English Exam
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Exercise Guidelines for Cardiovascular Diseases
ราคา
1,199.-
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Functional Movement Training Series (Basic and Performance) – Hybrid Course
ราคา
9,919.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Functional Movement Training Basic (FMT Basic) – Hybrid Course
ราคา
6,919.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Anatomy 101
ราคา
959.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Taping Basic
ราคา
999.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Health Coaching English Programme
ราคา
919.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Introduction to Health Coaching Thai Programme
ราคา
919.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Personal Training Update 2022
ราคา
2,900.-
ประเภท
Online Courses
หลักสูตร
Functional Movement Training Performance (FMT Performanace) – Hybrid Course
ราคา
6,919.-
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Advanced Muscle and Strength Development
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Barbell Basic Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Basic Life Support (CPR&AED)
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 300 ชั่วโมง (Certified Hatha Vinyasa Yoga Teacher Training – 300 hours) Recognised by Yoga Alliance
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Fit® Functional Fusion
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Golf Fitness Workshop
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Functional Movement Training Basic on Taping (FMT Basic)
ราคา
ประเภท
Continuing Education
หลักสูตร
Functional Movement Training Performance on Taping (FMT)
ราคา
ประเภท
Yoga
หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนโยคะหฐวินยาสะ จำนวน 200 ชั่วโมง (Certified Hathavinyasa Yoga Teacher Training – 200 hours Course)
ราคา